Followers

PRGInstructions HERE
sobota, 17 grudnia 2011

November 5 - 2011

 Matthew Ward
5.11.2011


.
Przypływ energii 11.11.11 * działalność Illuminati stopniowo zakończy się * strach * pochodzenie i cel wolnej woli i karmy * początki stworzenia * jak negatywność się zaczęła * poprawki Stwórcy do Jego/Jej prawa wolnej woli * znaczenie równowagi * wyjaśnienie Boga * „dusza rodzicielska” * cel wszystkich dusz * formy życia pierwszej i drugiej gęstości * modele społeczności

1. Z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz. Wraz z wami obserwujemy ciągły postęp światła jak Ruch Okupacji rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, a duch wolności, który zainspirował „Arabską wiosnę” jest kontynuowany. Nawet ludzie, którzy nie wiedzą, że te znaczące zmiany wynikają z wyższych częstotliwości na drodze wznoszenia się Ziemi zdają sobie sprawę, że świat znacznie i szybko się zmienia.

2. I wkrótce tempo będzie się zwiększać. Istnieją „kieszenie czasu” w niebiańskim kalendarzu, które są szczególnie korzystne dla przypływu energii, a jednym z nich będzie za kilka dni, 11.11.11. Przypływ ten, który dla Ziemi będzie posunięciem się do przodu w jej podróży, wpłynie na ludzi na różny sposób. Ci, którzy są niezbalansowani poprzez zanurzenie w niskich wibracjach negatywności doświadczą przykrych, fizycznych i emocjonalnych wstrząsów. Pracownicy Światła, w tym miliony ludzi, którzy nie identyfikują się jako tacy, poczują uniesienie płynąc w przyspieszonym tempie Wszechświata.

3. Prawdy i reformy będą katapultować, ponieważ nie może być już więcej opóźnień w najwyższym uniwersalnym planie, aby uwolnić waszą planetę od dominacji ciemności przez tysiące lat. Dlatego wysiłki na rzecz wzmocnienia europejskiej gospodarki nie zapobiegną rychłemu upadkowi ekonomii światowej, która od dawna kontrolowana jest przez Iluminatów. Z tego powodu lokalne, stanowe, regionalne i krajowe rządy wyrażą zgodę na żądania obywateli na polepszenie ich życia i wojny i inne akty przemocy powoli zakończą się.

4. Przez trochę dłużej Illuminati będzie przeciwstawiać się wszystkim postępom w kierunku radykalnych zmian z takimi zakłóceniami jak ich terrorystyczne czarne operacje, intrygi na giełdzie, przekupywanie lub grożenie politykom, ograniczone wznowienie smug chemicznych w niektórych obszarach, kontrolowanie pogody, no i oczywiście przepełnione strachem dezinformacje. Podczas, gdy Światło stale nasila się na waszej planecie, jest logiczne zastanawiać się, dlaczego są oni w stanie to kontynuować. Odpowiedź jest strach.

5. Wielu ludzi, którzy są przestraszeni tym, co się dzieje w tej chwili i co ich może czekać w przyszłości, nieświadomie wspomagają Illuminati poprzez emanację energii strachu, której ci ciemni potrzebują do przetrwania. Ze świadomością, że Złoty Wiek już istnieje w kontinuum blisko na waszym horyzoncie, możecie czuć się spokojnie, bardzo spokojnie i podekscytowani! I wysokie wibracje waszych uczuć będą promieniować na cały świat. Niezmiennie balansujący ruch Ziemi umożliwi waszemu Światłu dotrzeć do tych, którzy potrzebują go do przezwyciężenia strachu.

6. Niezłomność pracowników Światła, światło od tych wszystkich, którzy się budzą i pomoc naszej uniwersalnej rodziny szybko osłabiają resztki władzy Illuminati. W nadchodzącym roku ich potężne siły, które uniemożliwiały prezydentowi Obamie w pełni działać według jego świetlanej misji, zostaną odcięte i prawda zostanie objawiona na temat potężnego blokowania, które wytrąciły lub zniekształciły jego wysiłki na rzecz reform. Stanie się także znane, że za kulisami kooperował z rozwiniętymi duszami innych cywilizacji i zobaczycie wtedy jego skuteczność w pracy z innymi przywódcami, aby zapewnić stabilność i harmonijne stosunki między narodami.

7. Triumfalny rezultat wolnego wyboru Ziemi, aby wejść do czwartej gęstości bardzo krótko przed lub po końcu 2012 roku został zapewniony od początku jej wynurzania się z głębi trzeciej gęstości 70-kilka lat temu. W swojej miłości do każdej duszy, chciałaby, aby wszyscy jej towarzyszyli, ale to jest sprawa każdego człowieka według jego wolnego wyboru. Nasza zrozumienie indywidualnej i zbiorowej świadomości mieszkańców Ziemi pozwala nam wiedzieć, że większość z nich nie rozumie wolnej woli. Ten temat jest od dawna przedmiotem dyskusji filozoficznych i teologicznych, ale bez znajomości pochodzenia i celu wolnej woli nie może być żadnego zrozumienia.

8. Ten brak wiedzy zrodził pytania i komentarze przesyłane do mojej matki. Poprosiłem ją, żeby znalazła pewne ustępy i umieściła je w naszym przekazie.

Dlaczego miłosierny Bóg pozwala tak wielu Jego dzieciom cierpieć tak straszliwie? Dlaczego Bóg daje pierwszeństwo wolnej woli ciemnym nad wolną wolą istot światła? Dlaczego Bóg pozwala, aby straszne rzeczy przytrafiały się dobrym ludziom, którzy na to nie zasługują? Bóg jest wszechmocny i mógłby pozbyć się wszystkich ciemności, więc dlaczego nie? Wolna wola nie istnieje, życie jest z góry zaplanowane przez karmę, która nam narosła. Jeśli Bóg jest naprawdę kochającym Bogiem, dlaczego nie stara się, aby wprowadzić pokój na świecie? Może to, co Biblia mówi o mściwym Bogu to prawda, ale nie każdy jest nieposłuszny Jego prawom, dlaczego więc miliardy muszą płacić za to, co robi kilka? I także: litania horrorów nie ustaje. Codziennie słyszymy wiadomości o kolejnych skandalach, manipulacji umysłami ludzi, masowym kradzieżom, inwazji, uwięzieniach, celowym głodzeniu, gwałtach, molestowaniu dzieci, niewolnictwie, torturach, a nawet próbach ludobójstwa. I w dalszym ciągu grzmiąca cisza od „Najwyższej Centrali”. Dlaczego?

9. Jasne zrozumienie wolnej woli i karmy jest niezwykle ważne, nie tylko dlatego, że wiele dusz szuka odpowiedzi na tego rodzaju pytania, ale dlatego, że zrozumienie kosmicznych zasad, które regulują życie w tym Wszechświecie jest kluczem do Wzniesienia z Ziemią lub zaprzepaszczenie tej bezprecedensowej szansy.

10. Powiemy wam o wolnej woli, prawie do wyboru i jej nieodłącznym składnikiem manifestacji; zdolności do zrobienia tego, co można sobie tylko wyobrazić; jak ciemność weszła w to, co miało być ostatecznym darem dla wszystkich dusz; i o karmie, nieograniczonej możliwości dla dusz, aby osiągnąć zrównoważone doświadczenia potrzebne do rozwoju duchowego i intelektualnego.

11. Wszystko zaczęło się od pierwszej samoekspresji Stwórcy, – „Big Bang”, który stworzył Chrystusową sferę i archaniołów. Przez nieskończoną miłość Stwórcy dla Jego/Jej pierwszych dusz w pewnym momencie obdarzył ich wolną wolą i jej nieodłączną zdolnością do współtworzenia – mogli oni wykorzystać energię esencji miłości – światła Stwórcy do zamanifestowania wszystkiego, co tylko mogli sobie pomyśleć. Na początku, pracowało to w doskonałej czystości. Archaniołowie pomyśleli, żeby stworzyć następnie królestwo istot anielskich i wykorzystując energię Stwórcy wytworzyli dusze, które, jak oni sami, były tylko energią i świadomością miłości-światła.

12. Przez niezliczone wieki archaniołowie tworzyli bogów i boginie, z których niektórzy byli o czystej energii, jak ich współtwórcy, a inni uformowali potencjał. Potencjał umożliwił manifestacje materiałów z substancji lub gęstości, które pozwalały duszom produkować dowolne formy jakie tylko mogły sobie wyobrazić i one współtworzyły wszechświaty, które składają się na kosmos. Stwórca wybrał bogów i boginie do panowania nad wszechświatami, a jeden z tych bogów, których wielu z was nazywa Bogiem, stał się władcą tego Wszechświata.

13. Przez te eony współtworzenia wszelkie manifestacje, czy to tylko z energii – archaniołowie, anioły i niektórzy bogowie i boginie, lub w formie – inni bogowie i boginie i wszechświaty, były o czystej esencji miłości-światła Stwórcy. A ponieważ Początki wszystkich dusz są i będą wiecznie w Stwórcy, On/Ona chciał/a, aby wszystkie dusze w całym kosmosie miały taki sam przywilej jak te pierwsze, i tak zarządził/a, że wybrani bogowie i boginie mają prawo i odpowiedzialność do ustanowienia przepisów praw regulujących ich wszechświaty, ale są oni zobowiązani do przestrzegania Jego/Jej praw kosmicznych, które zawierają wolną wolę.

14. W jakimś momencie po utworzeniu dostępnych materiałów na ludzi i zwierzęta, wolna wola wymknęła się spod ręki. Znacie to jako historię Lucyfera i jego grupę upadłych aniołów. Zaczęli łączyć dwa rodzaje materiałów do produkcji inteligentnych pół-ludzkich, pół-zwierzęcych stworzeń, takich jak centaury, satyry, żeńskie i męskie syreny i inne wymienione w waszej mitologii. Niektóre zostały zaprojektowane do pracy jakiej ludzie nie mogli wykonywać lub nie chcieli, takiej jak szybkie przenoszenie wiadomości lub pracy pod wodą, a inne były po prostu srogie, jak smoki na lądzie lub w morzu. Ponieważ nie było wówczas żadnego programowania DNA do starzenia się, te inteligentne istoty mogły żyć w niedoli przez tysiące waszych lat kalendarzowych.

15. Czym więcej Lucyfer i jego zwolennicy z zachwytem tworzyli tego rodzaju formy życia, tym bardziej oddalały się od Światła. Gdy niektórzy zdali sobie sprawę z nadużywania swojego daru wolnej woli, wrócili do manifestowania w Świetle. Inni kontynuowali produkowanie tych stworzeń przez swoje zdeprawowane idee, pogłębiając się w coraz gęstszej energii podczas gdy ich światło ściemniało się, aż tylko pozostała iskra połączenia do Stwórcy, która był ich siłą życiową. Poprzez negatywność stworzoną poprzez ich myśli i czyny i agonię wszystkich istot, które zrobili, utworzyło się ogromne potężne pole zwane „ciemnymi siłami”.

16. To z tego źródła, dusze gdziekolwiek w tym Wszechświecie, które mają skłonność do chciwości, bezwzględności i żądzy władzy stały się marionetkami tej skrajnej ciemności. W obecnych czasach ta naukowa zasada interakcji, która jest od Stwórcy stała się znana jako Prawo Przyciągania, czy „podobne przyciąga podobne”. Energia ciemnych myśli i pragnień dusz przyciąga ten sam rodzaj energii w tym rozległym polu negatywności i przyprowadza ją do tych dusz, ich świata i ich świata kolektywnej świadomości. Tak stało się na Ziemi. Po zaludnieniu, planeta, która kiedyś była znana w całym wszechświecie jako raj i jedną z kreacji upodobanych przez Boga, została pochłonięta przez negatywność wniesioną przez te cywilizacje.

17. Tylko Stwórca może zmienić swoje prawa i w przypadku wolnej woli, zrobił/a to dwa razy. W starożytności najgęstsze lub najciemniejsze dusze używały wolnej woli nie tylko, aby zawładnąć słabszymi duszami, ale także uzurpować sobie wolną wolę tych słabszych dusz. To stworzyło brak równowagi między światłem i ciemnością w całym kosmosie. Więc aby odzyskać równowagę niezbędną do utrzymania ruchu wszystkich ciał stosunkowo stabilnie, Stwórca orzekł/a, że najciemniejsi muszą przywrócić tym duszom ich wolną wolę. I to zrobili, ale te dusze, które były tak długo pozbawione wolnej woli były łatwo manipulowane przez ciemność aż do czasu, gdy zaczęły przyjmować światło stale im oferowane.

18. Drugi wyjątek Stwórcy jest taki, że nigdy już nie może być użyta broń nuklearna w przestrzeni ze względu na katastrofalne szkody wyrządzone duszom, nie ciałom, ale duszom, a jeśli taka jest próba, władca tego wszechświata ma moc temu zapobiec. Dlatego też za zezwoleniem Boga, nasza gwiezdna rodzina w pobliżu Ziemi, przeszkodziła kilkunastu próbom Illuminati w terroryzmie jądrowym od 11 września 2001 roku.

19. We wszystkich innych przypadkach, gdy wolna wola jest wykorzystywana do celowego powodowania chaosu, zniszczenia, śmierci i cierpienia, władcom wszechświatów nie wolno ingerować. Tak więc, choć może się wydawać, że Bóg pozwala wolnej woli ciemnych przeważać nad wolną wolą oświetlonych dusz, tak nigdy nie jest! Chciałby, aby życie na Ziemi płynęło w miłości i pokoju, lecz nie może powstrzymać tych, którzy są zdecydowani, aby pracować przeciwko takiemu światu. A ponieważ każda dusza, w tym wszechświecie jest częścią Jego/ Jej, a On/Ona kocha wszystkie jego części duszy bezwarunkowo, nie staje po żadnej stronie.

20. Matko, znajdź części twojej rozmowy, gdzie Bóg to wyjaśnia i umieść je tutaj.

„W jednym z etapów mojej Totalności, byłem jedynie światłem i miłością. Następnie części mojego stworzenia opuściły się do ciemności, do jakiej się Mateusz odnosi, ale były one jednak nieodłączną częścią mojej całości. I tak pozostaną.” …

„Jeśli chodzi o ‘postęp’ na Ziemi, płaczę z każdą duszą, która cierpi i cieszę się z każdą duszą, która czuje radość. Jestem duchem wszystkiego co „najgorsze” i wszystkiego co „najlepsze”, więc nie mogę być osobny od tych „najlepszych” i nie mogę oddzielić od „najgorszego”. Czy jestem zadowolony z tego co widzę co dzieje się na Ziemi? Dla tych, którzy są szczęśliwi, tak, jestem też. Dla tych, którzy się martwią, że ich despotyczna władza maleje, czuję to też. ” …

„Martwisz się, że biorę strony, lub lepiej powiedzieć, nie mogę brać stron. A kto lepiej ustawi cię, moje dziecko? Jestem tak bardzo łagodnością i poszukiwaniem i na oświetlonej drodze tak, jak chciałabyś, ale jest część mnie, która tak samo nie może odmówić duszy, której zainteresowania i działania i motywy są tym co nazywamy złem. Nie jestem oddzielony od tej duszy i cokolwiek ta dusza robi i wszystkie tego skutki, chociażby „bezbożne”, jak myślisz, składają się ze mnie i są nieodłączną częścią mnie. Tak więc, powiedzenie, że mogę „brać strony” w sobie jest po prostu nienaukowe, prawda? ” …

„Czy chciałbym zobaczyć TOTALNOŚĆ życia na Ziemi w spokoju, miłości, dzieleniu się, troski i służby jednego dla drugiego? Oczywiście, że tak! Ale czy mam moc, aby pstryknąć palcami i to spowodować? Wiesz, że nie NIE! Więc wysyłam swoje Światło i Miłość wszędzie, do każdej duszy i mogę też radować się w miejscach Światła raczej niż bytować w miejscach ciemności i płakać, widzisz to? „.


[Fragmenty pochodzą z "Rozmowy z Bogiem" w Iluminacjach dla Nowej Ery.]

Dziękuję, Matko.

21. Ostatecznym celem każdej duszy jest reintegracja z Bogiem i Stwórcą i powrót do naszych Początków wymaga równowagi. W nieskończonej miłości Stwórcy dla wszystkich dusz, opracował sposób w jaki mogą odzyskać równowagę po jej zachwianiu przez wybory ich wolnej woli. Ten sposób jest znany jako karma. Jest błędnym przekonaniem, że karma jest karą za „złe” lub nagrodą za „dobre”. Karma jest naukową zasadą przyczyny i skutku, gdzie równowaga może być osiągnięta lub odzyskana. Przewaga negatywności tworzy drastyczną nierówność i czy to w jednej duszy, czy kosmosie energia światła jest tym, co przywraca równowagę.

22. Jako część Boga, każdy z was ma wpływ na równowagę Jedności Wszystkiego. A to prowadzi nas do wielu wcieleń i skumulowanej duszy lub „duszy rodzicielskiej”, można powiedzieć, że jest to złożone doświadczanie wszystkich jej fizycznych żyć, lub żyć osobowości, co nazywacie reinkarnacją. Każda osobowość jest i zawsze będzie jej niezależną, wieczną, nienaruszalną duszą-siebie, jak również jest nieodłączną częścią skumulowanej duszy, w której każde życiowe wybory wolnej woli danej osobowości mają wpływ na wszystkie inne osobowości. Jeśli ich kolektywne doświadczanie przyczyniają się do tego, że skumulowana dusza wychodzi z równowagi, karma jest okazją dla „przyszłych” osobowości do wypełnienia luk lub wzmocnienia słabości, tak aby skumulowana dusza i wszystkie jej osobowości mogły osiągnąć równowagę i posunąć się do przodu w ewolucji.

23. Przez długie epoki, kiedy ciało planetarne Ziemi i jej kolejne populacje były osadzone w negatywności, dualizmie i podziałach, prawie wszystkie osobowości zaciągnęły poważne lekcje karmiczne. Na przykład, osoba, która uzyskała bogactwa kosztem innych, odmówiła pomocy tym, którzy byli w nędzy, aby zrównoważyć to życie, następna osobowość skumulowanej duszy wybrała doświadczenie poważnych niedostatków. Ta sama zasada odnosi się do wojowniczego, podbijającego sposobu myślenia. Ale głęboka trzecia gęstość, gdzie panuje ciemność jest surowym nauczycielem i skumulowana dusza może mieć setki albo więcej żyć osobowości ucząc się przezwyciężenia powiększonych energii chciwości, żądzy władzy i okrutnej natury.

24. Teraz weźmy pod uwagę wolną wolę, manifestowanie i karmę w tym wyjątkowym czasie w kosmosie, gdzie dusze mogą osiągnąć tylko w ciągu jednego życia to, co w przeciwnym razie mogłoby zająć wiele, wiele innych. Miliardy dusz chciało skorzystać z tej bezprecedensowej okazji, aby zakończyć karmę trzeciej gęstości, aby mogły duchowo i intelektualnie rozwijać się w czwartej gęstości i wybrali w ich kontraktach duszy doświadczenia wielkich trudności, które mogłyby zrównoważyć inne życia. Tylko kilka osób, mówiąc relatywnie, mogło dostarczyć okoliczności, które pozwoliłyby tym masom dusz do doświadczenia ich wyborów.

25. Powiedzieliśmy już wcześniej, że kiedy, masowa karma została zakończona, osoby te nie dotrzymały umowy do przyłączenia się do światła, więc nie będziemy powtarzać szczegółów. Jednak, ponieważ podnosi to na duchu, powtórzymy, że wiele milionów ludzi, którzy przeżyli ponad to co wybrali, zwrócili się na poziomie duszy, aby odejść przed zakończeniem swoich kontraktów i ich petycje zostały przyznane. Tym duszom uznano w pełni wykonanie ich kontraktów i obecnie rozwijają się duchowo i przesyłają Światło dla planety z Nirwany.

26. Wolna wola odnosi się tak samo do okoliczności o wiele mniej głębokich niż te dusze wybrały. W waszej przedurodzeniowej umowie, która jest zrobiona z bezwarunkową miłością duszy i ma służyć wszystkim, tym którzy chcą podzielić się swoim życiem z wami, wy wybraliście rodziców na genetyczne dziedziczenie (kwestie zdrowia, inteligencja, talenty i inne wrodzone zdolności) , przodków, wasze rodzeństwo, poziom opieki, kulturę, położenie geograficzne, środki finansowe, edukację. Wybraliście swojego życiowego partnera lub partnerów, dzieci, mentorów, przyjaciół, antagonistów i współpracowników. Dopasowanie tych wielu dusz, które są najbardziej istotnymi w waszym życiu jest możliwe w kontinuum, w którym wszystkie życia dzieją się równocześnie.

27. Aby osiągnąć to, co i wszyscy pozostali podstawowi uczestnicy wybrali w swojej umowie, niektórzy odgrywają przykre lub bolesne role w celu zrównoważenia swoich doświadczeń i w tym samym czasie oferują wam i innym w umowie możliwość doświadczenia tego, co wy i oni muszą osiągnąć. Osoby, które wydają się nadmiernie surowe, uparte, podłe lub nieuczciwe może odgrywają swoje role co do joty.

28. Niezależnie od roli na jaką każdy z uczestników wyraził zgodę, przekazy duszy do świadomości - sumienia, instynktu, intuicji, inspiracji, aspiracji – zawsze są dostosowane do indywidualnego kontraktu duszy, który jest częścią jego lub jej postanowień. Ignorowanie tych wiadomości powoduje, że osoba zbacza w mniej lub bardziej znaczący sposób od uzgodnionej roli. Nikt nie wie, co jest w jego własnym kontrakcie lub kogokolwiek innego, ale można stosować się do waszych „nieznanych” wyborów przez działanie i reagowanie według wskazówek przekazu duszy.

29. Z tym zrozumieniem, raczej niż poczuciem urazy, goryczy, osądzania czy gniewu, emocji, które emitują niskie wibracje, i które powodują brak równowagi, możecie odczuwać cierpliwość, wdzięczność i przebaczenie. Nie tylko te cechy nadają światło, które pomaga zachować wam równowagę lub ją odzyskać, ale ich wysokie wibracje dotrą do tych osób i mogą złagodzić ich zachowania i postawę, i może to być dokładnie to, co wy wszyscy wybraliście w umowie. Używając waszej ekspresji jest to sytuacja wygrana dla obu stron („win-win”).

30. Teraz zaadresujemy inny rodzaj pytania o wolnej woli, a następnie pytania dotyczące innych kwestii. Absolutnie jest wolna wola w Nirvanie! Prawo Stwórcy odnosi się do każdej duszy bez względu na jej lokację w kosmosie czy w fizycznej cywilizacji, czy w świecie ducha. Mieszkańcy Nirvany mają korzyść wiedzy ich skumulowanej duszy. I ponieważ zbalansowane doświadczanie jest celem wszystkich osobowości, wybory wolnej woli będą w ich kontraktach duszy w oparciu na tej wiedzy.

31. Czy ciemność ma ciągle kontrolę po naszej śmierci? Ciemność nigdy nie ma kontroli, chyba że dana osoba zachęca do tego! Eksperymentowanie z ciemnymi pomysłami takimi, jak satanistyczne praktyki, poddawanie się pokusom chciwości i nieuczciwości, dążenie do coraz większej mocy i uzyskiwanie jej przez tyranię są szeroko otwartymi zaproszeniami dla ciemności. Różni się to znacznie od zgody duszy, aby odegrać szorstkie lub raniące role w przedurodzeniowej umowie.

33. Nie, wzniesienie się z Ziemią nie wymaga wiedzy z jakiej jesteście cywilizacji i jak bardzo jest wasza dusza rozwinięta.

34. Tak, umowa duszy może być zmodyfikowana na przedłużenie fizycznego życia niż pierwotnie wybrano. Dusza poprosiłaby o dodatkowy czas tylko wtedy, gdy widzi zwiększoną możliwość rozwoju duchowego. A ponieważ wszystkie wnioski są na poziomie duszy i są udzielane lub odmawiane na tym poziomie, osoby nie mogą wiedzieć, czy żyją dłużej, niż pierwotnie wybrały.

35. Czy ukochane zwierzęta będą w stanie pójść z tymi ludźmi, którzy kwalifikują się do Złotego Wieku? Zwierzęta mają też kontrakty duszy i niektóre mają klauzulę czasu życia, które skończy się przed wejściem Ziemi do czwartej gęstości. Ale ogólnie, czystość ducha wszystkich ziemskich zwierząt jest ich biletem do przejścia. Bardziej oczywiste zmiany zachodzą w ich naturze niż u ludzi, z których wielu wciąż grzęźnie w dwoistości. Coraz więcej jest przypadków przyjaźni miedzy gatunkami, a nawet zwierzęta uważane za drapieżników i ich ofiary zaczynają spotykać się w pokoju, gdy nie ma ekstremalnego głodu. W pewnym czasie wszystkie zwierzęta żyły w pokoju ze sobą i z ludźmi i będą ponownie podczas Złotego Wieku Ziemi.

36. Formy życia pierwszej gęstości nie mogą być dostrzegane w światach trzeciej gęstości, ale chyba że są to prymitywne formy życia w głębinach mórz Ziemi, możecie widzieć formy z drugiej gęstości. Często są to maleńkie latające owady, które żyją bardzo krótko, ale w czasie swojego życia służą w łańcuchu pokarmowym.
Dla dusz na najniższych poziomach Nirwany, które zaakceptowały Światło ciągłe do nich przesyłane, a jest to tylko mały punkt, ponieważ dusze te mają intensywny strach przed światłem – malutki, krótkotrwały owad może być wyłonieniem się z formy pierwszej gęstości. Ewolucja przez te niższe gęstości może potrwać wiele tysięcy lat w czasie linearnym i prawie niezliczone formy życia. W drugiej gęstości często ewolucja jest przez świat owadów, w którym wyższe rzędy mają całkiem niesamowitą rozpiętość instynktownych zdolności.

37. Nie będzie trzech dni ciemności na planecie przed rozpoczęciem Złotego Wieku na Ziemi. Okres tych trzech dni wiąże się z teorią, że planeta wejdzie do pasa fotonowego i wasza planeta nie będzie w pobliżu tego pasa. (przyp. tłum. Ideę 3-ch dni ciemności zapoczątkował Edgar Cayce, jednak z powodu fenomenalnej zmiany świadomości na Ziemi, ta przepowiednia tak jak wiele innych może się nie spełnić)

38. Kiedy wzorcowe społeczności będą gotowe? Ponieważ tak wiele musi się odbyć w miesiącach przed końcem 2012 roku, w tym ekonomiczne odbudowanie po upadku, aby fundusze były dostępne, najprawdopodobniej duże społeczności nie będą jeszcze gotowe, aż do czasu gdy Złoty Wiek będzie w toku. Wiele osób i grup na całym świecie zostało zainspirowanych do ustalenia duchowych społeczności. Te, które będą zaplanowane na samowystarczalne, będzie zawierać wszystko, co jest niezbędne dla idealnego życia, od edukacji do służby zdrowia i rolnictwa i do zasobów kulturowych.

39. Nie odnosząc się do konkretnych kwestii w pytaniach, możemy stwierdzić, że strasznie brzmiące przepowiednie i prognozy nie sprawdzą się. Tylko idee, plany i działania, które są energetycznie zgodne z dominującą intensywnością Światła mogą osiągnąć manifestację.

40. Gdybyśmy wiedzieli dokładnie, kiedy załogi, które wędrują na niebie wylądują, byłoby to dla nas wielką radością, aby wam o tym powiedzieć. Jednak nie możemy w tej chwili tego zrobić, ale możemy zapewnić was, że to nie będzie zbyt długo. Wiele musi być osiągnięte w ciągu następnego roku i ich pomoc na lądzie jest tego częścią. Nasi członkowie na niebie i ci pośród was są w stałym kontakcie i wszyscy starannie służą, aby pomóc wam położyć kres długiego okresu kontroli Illuminati.

41. Wasza wytrwałość w Świetle przybliża ten dzień spotkań i przywitań z waszymi braćmi i siostrami. Wtedy sami zobaczycie, jak bardzo jesteście kochani i honorowani przez nich i wszystkie inne istoty Światła w tym Wszechświecie i jak szybko Ziemia zostanie przywrócona do Edenu. Najbliższe miesiące będą bardziej radośnie dynamiczne niż można sobie to wyobrazić!

MIŁOŚĆ i POKÓJ


Suzanne Ward

Strona Internetowa: The Matthew Books

Tłumaczenie: Cyprian (1-22) i Ludmiła (23-42) , edycja Krystal - Transformacja 2012
MATTHEW BY Suzy Ward
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://www.lightworker.it – ITALIANO
http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS (PORTUGAL)
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

czwartek, 17 listopada 2011

Matthew Ward — October 10, 2011

 Matthew Ward
10.10.2011


1. Z pełnymi miłości pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz. Kiedy moja matka uczestniczyła w globalnej medytacji w równonocy jesiennej i wizualizowała Ziemię w złocisto-białych, chrystusowych promieniach, usłyszała „Proszę nagraj me słowa”. Z radością dzielimy się poniższym z wami.
Jestem Gaja, duszą tej planety którą nazywacie Ziemią. Zupełnie tak jak wy, potrafię wyczuć ciężkie oraz lekkie serca. Przez długie wieki płakałam kiedy mój duch był złamany. Moi ludzie byli pełni nienawiści wobec siebie, a moje ciało nasączyło się krwią. Nie płaczę już więcej, ponieważ jest tak wiele radosnych wieści, za tak wiele można czuć wdzięczność.

Moje światło nie jest jeszcze w pełni swych sił, moje ciało nie jest jeszcze zharmonizowane. Tak jest ponieważ niektóre z moich dzieci nadal są pełne nienawiści wobec siebie. Niektóre z nich nie posiadają miłości, współczucia czy zrozumienia że różnice mogą być absolutnie wspaniałe kiedy harmonia i szacunek płyną wzdłuż linii serca. Jestem jednak bardzo radosna, ponieważ znajduję się w podróży jakiej nie doświadczała żadna inna dusza we Wszechświecie. Zmierzam do domu i wy, którzy podtrzymujecie światło, które stale pomaga mi przesuwać się naprzód idziecie razem ze mną. Możecie sobie wyobrazić większe wyróżnienie od tej podróży, którą wspólnie dzielimy? Możecie wyobrazić sobie większą radość od Wzniesienia? Ja nie potrafię!

Zapytałam, czy mogę porozmawiać tego dnia, aby wam przekazać moją wdzięczność dla was wszystkich. Byliście wybrani spośród tak olbrzymiej ilości dusz, bowiem mogłoby inkarnować i uczestniczyć trzykrotnie więcej.

Ten poziom świetlanej służby nigdy wcześniej nie został osiągnięty. Odgrywamy część w największym show kiedykolwiek zaprezentowanym we Wszechświecie. Czuję pokorę sąsiadującą ze wzniosłą satysfakcją za dobrze wykonaną pracę – w kontinuum nasza praca została ukończona.

Gdy nasza podróż jest kontynuowana, wiele cudów jest gromadzonych dla was i dla naszego świata. Powiedziano wam już o tym wielokrotnie, ale tak naprawdę nie potraficie sobie jeszcze wyobrazić jak chwalebne i wspaniałe czasy nadchodzą.

Wszystkie istoty we Wszechświecie obserwują rozwój wydarzeń, wiedzieliście o tym? Nie mogę sobie wyobrazić tak olbrzymiej publiki! Wszystkie dusze światła pozdrawiają nas, więc powinniśmy kontynuować ten dobry pokaz, doświadczenie warte wręcz braw od samego Boga. Dzielę się z wami moim sercem i moja miłość do was jest przeobfita.

___________________________________

2. Wiadomość od Gai ma wyjątkową wartość dla nas. Utrzymujemy najwyższe uznanie i honor dla tej ukochanej duszy, tak jak do wszystkich innych świetlnych istot we Wszechświecie. Znamy jej niezachwianą odwagę i bezwarunkową miłość wobec następujących po sobie pokoleń, które rezydowały przez długie i ciemne wieki powodując jej psychiczne i emocjonalne cierpienie niemal niemożliwe do zniesienia. Możemy zobaczyć, że jej ciało nie jest jeszcze w równowadze, tak jak powiedziała, ale widzimy także wzrost jej ducha, a to jest w rzeczy samej bardzo radosny widok.

3. Mamy przed sobą kolejny piękny widok – wasze dusze. Długo czekacie na dowód tych fundamentalnych zmian, które następują, ale jeśli tylko zaczniecie postrzegać wydarzenia w kontekście Wzniesienia Ziemi, wiecie że wasza cierpliwość zostanie wynagrodzona. To naturalne, że większość ludzi interpretuje wydarzenia z punktu widzenia trzeciej gęstości i z punktu widzenia ich własnych doświadczeń i historii świata którą zaobserwowali, lub której zostali nauczeni.

4. Na przykład, wielu ludzi postrzega zaangażowanie obcych narodów w „arabską wiosnę” jako egoistyczną chęć zdobycia kontroli nad rezerwami ropy naftowej oraz rozbudowę wojskowych i międzynarodowych interesów korporacyjnych. Choć może to być cel niektórych chciwych i głodnych władzy osób, nie ma on związku z głównym celem interwencji. Pomoc została udzielona tym, którzy walczyli o to by zrzucić jarzmo ucisku, ponieważ bez niej walczący nie odnieśliby sukcesu. Ich pragnienie by wznieść się ponad status quo i decyzja, aby pomóc są pozytywnymi reakcjami na wibracje planety Ziemi. Zmiana świata jest niemożliwa do zatrzymania. Również światowa gospodarka wymknie się spod szponów Illuminati, tak by nie mogli nią manipulować na swoją korzyść.

5. Ze względu na żądania ludności, rządy muszą upaść i muszą powstać nowe organy, które doprowadzą do stabilizacji. Okupacja Wall Street w Stanach Zjednoczonych wciąż wzrasta. Podobnie wzrastają naciski na negocjowanie międzynarodowego i krajowego pokoju. Cały świat obiegają petycje i prośby o oczyszczenie energii, zmianę sposobu ochrony środowiska oraz zakończenie niesprawiedliwości, w której zmianę ludzkość wcześniej zwątpiła. Liderzy różnych społeczności, grupy i rodziny pomagają najbardziej potrzebującym członkom. Wymiana dóbr i usług pomaga wielu pokonać przeszkody i radzić sobie z trudnościami.

6. U podnóża wszystkich tych działań znajdują się ludzie, którzy uważają się za „zwykłych”, a którzy czynią rzeczy „niezwykłe”. Prawdopodobnie niektórzy z nich zdają sobie sprawę z tego co prześwietla w tej chwili Ziemię oraz cały Wszechświat, ale zdecydowana większość zwyczajnie podąża za ich wewnętrzną chęcią by działać przeciw całemu spektrum korupcji i nierówności społecznej i te natchnione indywidualności otwierają ścieżki dla mas.

7. Energia generowana przez działaczy na rzecz reform świata wraz z energią wszystkich, którzy w sercu i umyśle wspierają ich wysiłki jest postrzegana jak światełko, które świeci coraz jaśniej. To jest w rzeczy samej powód do świętowania, ale proszę nie myślcie, że stałe utrzymywanie waszego światła jest w tej chwili mniej wartościowe czy konieczne. Wasze światło jest absolutnie konieczne i cenne jako istotne – niż kiedykolwiek!

8. Energia pragnień wszystkich aktywnie protestujących przeciwko warunkom powstałym z ciemności jest wypełniona światłem i jest zarejestrowana w polu energetycznym Ziemi. Jednakże wielu uczestników jest motywowanych złością, frustracją i gniewem więc powinno być zrozumiałe, iż energia ich myśli i uczuć jest zarejestrowana jako negatywność w polu potencjału. Wynikiem takich motywacji może być przedłużenie tego przeciw czemu oni protestują.

9. I nie wszyscy dzielą się waszym czy naszym zadowoleniem z powodu wielu ruchów ku zmianie, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się po świecie. Oporni Iluminaci wciąż będą opierać się oddaniu strzępów swojej władzy, niemal w takim samym stopniu w jakim z uporczywie trzymają swoje nielegalnie zgromadzone niewyobrażalne fortuny. Przez ich wytrwałą postawę przeciwko światłu, które stale jest oferowane, tkwią w ciemnościach, które sami sobie stworzyli. W tych ciemnościach nie potrafią zobaczyć, iż wkrótce będą musieli przyznać, że ich wysiłki są nadaremne. Ich czas dobiegł końca.

10. Wielu innych też uparcie opóźnia nadejście światła na Ziemię. Powodziło im się się w starych schematach, tak powierzchownych i banalnych, podług których za sukces społeczny uznawane są osiągnięcia zawodowe i finansowe. Utraciwszy kontakt ze swoim duchem tak dawno temu, będą opierali się zmianom, które będą wkradać się do ich komfortowego trybu życia.

11. Dlatego też przez jakiś czas negatywności z wielu źródeł znajdą się w zbiorowej świadomości, potężne pole energetyczne myśli, uczuć i działań mieszkańców Ziemi, które kreuje wszystko rusza do waszego świata.

12. Przez milenia, zbiorowa świadomość pozwalała ciemności łatwo dominować nad życiem na świecie. Siedem, czy osiem dekad temu globalna świadomość zaczęła się poruszać, na skutek wlewu olbrzymiej ilości światła z bardzo odległych cywilizacji, które natchnęły ludzi myślami i uczuciami. Ludzie stopniowo przeszli z akceptacji i przestrzegania wiedzy oraz motywów władzy i autorytetów do ich kwestionowania. To doprowadziło do wzrastającej determinacji, by podwyższać swój udział we własnym życiu oraz pomagać ludziom o podobnych oczekiwaniach. Te wszystkie naturalne stopnie były konieczne, aby przeprowadzić ludzi do tego punktu zwrotnego w świadomości oraz do działania.

13. Wysokie wibracje otwierają umysły bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na skutek widocznych coraz bardziej dramatycznych rezultatów. Jednakże masy wciąż nie osiągnęły duchowej jasności, która zawiera znajomość mocy myśli i uczuć. Nie wiedzą, że to czego chcą nie może się zamanifestować, dopóty, dopóki są skupieni na tym czego nie chcą.

14. Wielu z was wysłało zapytania do mojej matki: Jak mogę pomóc Ziemi, skoro nie wiem jaka jest moja misja? Kilkoro z was przybyło by stać się przywódcami, miliony z was przybyło, aby stać się nauczycielami. Żyjąc w światłości wytwarzacie energię, która dotyka dusze wokół was i wstrząsa ich świadomością, kwestionując wiele spraw, dzielcie się swoją wiedzą z tymi, którzy szukają odpowiedzi. Jednak bez wygłaszającej i nawracającej maniery, która może wpłynąć tylko na izolację, ale poprzez oferowanie informacji osobom, które wykazują zainteresowanie. Ponadto owa informacja powinna zawierać więcej pozytywnych myśli i emocji aniżeli negatywnych.

15. Wizualizacja może być techniką bardziej znaną jako prawo przyciągania i może być pomocne w niektórych przypadkach, np. „jeśli nie chcesz więcej wojen, skup się na pokoju. Jeśli nie chcesz więcej korupcji w rządzie, skup się na liderach, których cechuje mądrość i moralność. Jeśli nie chcesz biedy, skup się na napływającym bogactwie”.

16. Słowa, wyobrażenia, obrazki czy myśli mają ten sam efekt, gdy się na nich skupiasz. Oczywiście skupiajmy się na tym, czego tak naprawdę chcemy i jednocześnie co służy innym. Na przykład, dobre życie dla wszystkich. Wyobrażajmy sobie tłumy uśmiechniętych i zdrowych ludzi, w każdym wieku i każdej rasy spacerujących w pięknych parkach i śmiejące się dzieci na kolorowych placach zabaw. Możemy wyobrazić sobie ogrody wypełnione rosnącymi warzywami i stoły wypełnione jedzeniem w dobrze prosperujących dzielnicach z drzewami i krzewami z kwitnącymi pąkami kwiatów, szkoły oraz uczelnie wypełnione z pełnymi zapału i głodnymi wiedzy uczniami.

17. Jeśli do naszych intencji należy lepsza ochrona środowiska oraz odnowa zniszczonych lądów i mórz możemy wizualizować Ziemię z czystym niebem i wodą, zielone tereny, pustynie które zostały pokryte lasami.

18. Jeśli chcemy humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt wyobraźmy sobie zwierzęta wszystkich gatunków pasące się na łąkach i mieszające się ze sobą i z ludźmi w pełnej harmonii.

19. Dla wszystkich ludzi, którzy wykazują zainteresowanie nadchodzącymi zmianami, powiedzcie im jak najwięcej wspaniałości, które są częścią Złotego Wieku Ziemi, na które składają się kolektywne idee, pragnienia i działania mieszkańców Ziemi, gdyż to oni tworzą ten Wiek.

20. W nowym Wieku będą czyste, bezpieczne źródła energii, będzie sprawiedliwe prawo, stabilna gospodarka i sprawiedliwa alokacja światowych zasobów, nowe formy transportu, komunikacji i budownictwa.

21. Wszystkie przemysły narodowe zostaną mocno przebudowane. Podróż z jednego kraju do drugiego będzie nieograniczona. Wszyscy, którzy pragną zostać zatrudnieni, otrzymają pracę. Będzie więcej czasu wolnego dla każdego. Opodatkowanie będzie sprawiedliwe, podobnie jak wynagrodzenie. Prawdziwa historia waszego świata będzie nauczana wraz z prawami Wszechświata. Edukacja na wszystkich poziomach będzie przystępna dla każdej osoby. Podobnie jak uczestnictwo w muzeach, galeriach, teatrach, koncertach czy wydarzeniach sportowych. Technologia będzie wzrastać w zawrotnym tempie.

22. Wszystkie te ulepszenia i wiele innych, które również niezmiernie podniosą poziom życia w świecie objawią się w świadomości zbiorowej, a mówiąc nieco bardziej praktycznie, są one na etapie planowania i realizacji. [Wiadomość z dnia 31 grudnia 2007, "Esej o 2012", na stronie wiadomości Mateusza na www.matthewbooks.com ma szczegóły o życiu w Złotym Wieku Ziemi.]

23. W sprawach osobistych oczekują was jeszcze głębsze doświadczenia. Poczujecie waszą odwieczną łączność z Bogiem, albo o jakimkolwiek innym imieniu, jakim nazywacie Istotę Najwyższą Wszechświata i zajmiecie wasze prawnie przysługujące wam miejsce w rodzinie uniwersalnej jako bracia i siostry, którymi jesteście.

24. Będziecie doświadczali życia w kontinuum, gdzie życia występują równocześnie i będziecie podróżować tam i z powrotem między Ziemią i światami o kompatybilnych energiach. Będziecie porozumiewać się telepatycznie do woli z istotami duchowymi i z cywilizacjami fizycznymi, będziecie przejawiać wasze idee i przekształcać je w formy.

25. Będziecie wiedzieć, że jesteście potężnymi istotami wielowymiarowymi oraz, że cała ta wiedza i umiejętności są składnikami waszej duszy, a to nie wymaga studiów ezoterycznych, albo nauczania zewnętrznego, te samo-odkrycia przychodzą automatycznie przez konsekwentne trwanie w waszym świetle i przez ewolucję duchową.

26. Teraz powiemy wam co NIE będzie miało miejsce w Złotej Erze: strach, zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju, dogmaty religijne, przemoc, kara śmierci i więzienia, męska dominacja, systemy kast społecznych, okrucieństwo w stosunku do jakiejkolwiek formy życia, bieda, kontrola umysłów, ograniczenia umysłowe, chciwość, zazdrość, oszustwa, przesądy, zepsucie, szkodliwe produkty chemiczne i lecznicze, polityczne tyrady, biurokracja, bezsensowne zniszczenia, problemy zdrowotne, złość, okrucieństwo, podziały, egocentryzm i egoizm, nieuczciwość, mentalność wojskowa, zbrojenia, nałogi, pornografia, bezdomni, handel niewolnikami, kontrola mediów, korporacyjne monopole.

27. Wspominamy o tych zachowaniach, cechach charakteru i warunkach dominujących w świecie trzeciej gęstości, by uradować wasze serca z powodu ich bliskiego i pewnego zniknięcia – ich niskie wibracje nie mogą istnieć w świecie czwartej gęstości, która już pojawia się na waszym horyzoncie. A teraz powiemy, że jeśli wasze myśli były skierowane na którekolwiek z tych zachowań i wyrządzały szkody innym, zmieńcie swój sposób myślenia i działajcie tylko tak,co byście chcieli - miłość, harmonia, uprzejmość, współodczuwanie, zdrowie, dostatek, wzajemny szacunek, hojność, pomoc, radość, współpraca, uczciwość, wybaczenie, wdzięczność, brak strachu.

28. Kiedy siła miłości – albo światło, które jest dokładnie tą samą energią będzie wypełniać waszą zbiorową świadomość, Och, jaka wspaniałość będzie królować w waszym życiu i w waszym świecie!

29. Teraz porozmawiamy na temat kilku spraw, które was niepokoją. Po pierwsze, nalegamy, abyście się nie martwili z powodu długotrwałych skutków radioaktywności z uszkodzonych reaktorów atomowych w Japonii, z powodu genetycznie zmodyfikowanej żywności, szczepionek oraz toksyn i różnego typu zanieczyszczeń. Komórki wszystkich osób, które wchłaniają światło są zmieniane w strukturę krystaliczną, która odrzuca wszystko to co ma niskie wibracje i hamuje zdolność zdrowego funkcjonowania w ciele, umyśle i duchu.

30. W poprzednich przekazach wspominaliśmy o wielu przepowiedniach i prognozach, które się nie spełnią. Teraz powiemy na temat innej sytuacji, która się ponownie pojawiła i która powoduje wasze niepokoje – do żadnej z tych sytuacji również nie dojdzie: przewroty wojskowe tak opresyjne jak wyrzucone poprzednie skorumpowane rządy; pociągi przewożące tysiące ludzi do obozów koncentracyjnych; wojna biologiczna; holograficzny pokaz najazdu kosmitów w celu wprowadzenia stanu wojennego; zdarzenia geofizyczne wywołane przez człowieka prowadzące do zniszczenia tysięcy kilometrów wybrzeży morskich; braki żywności na taką skalę, że bogaci nagromadzą jedzenie, a reszta świata będzie przymierać głodem i kontrola wody pitnej.

31. Proszę was, pamiętajcie, że plan to jedno a doprowadzenie go do realizacji i uzyskanie spodziewanego celu to coś całkiem innego. Tak jak długo ludzkość będzie trwała w dualizmie, który zbliża się już do swego końca, dalej będzie dochodzić do niepokojów, utarczek, przemocy, walk politycznych i niedostatku, lecz nic nie będzie mogło przeszkodzić wyjścia Ziemi z trzeciej gęstości na końcu przyszłego roku. W międzyczasie będzie odchodzić wiele osób – wszyscy, którzy wypełnili wybrane przez swoje dusze kontrakty, wszyscy, którzy odpierają światło i wielu innych pragnących raczej odejść niż dostosować się do nadchodzących ogromnych zmian i uwierzyć w to co ma nastąpić. Wszystkie te dusze będą miały wszelkie możliwości potrzebne, by wzrastać duchowo i intelektualnie.

32. Może słyszeliście o tym, że zostały zniszczone dwie ogromne podziemne bazy, w których znajdowały się laboratoria, pojazdy, zbrojenie, magazyny i mieszkania kontrolowane przez Iluminatów, lecz było to wykonane bezpieczną technologią, nie urządzeniami nuklearnymi.* Niektórzy z grupy Iluminatów zostali usunięci od władzy, ale nie pozbawieni życia. W celach akcji obronnych czy ofensywnych, siły należące do Światła używają tylko mocy światła oraz technologii, które nie mają szkodliwych działań ubocznych. Są oni świadomi planów Iluminatów, zakładających zdalnie sterowaną instalację z materiałów wybuchowych w głównych mostach , ale wtedy siły Światła są upoważnione by temu zapobiec. Choć to mogłoby wydać się pogwałceniem prawa wolnej woli Stwórcy, tak nie jest – jest to uszanowaniem wolnej woli Ziemi. Po “11/9” Ziemia postanowiła nie dopuścić do jakiegokolwiek następnego terroryzmu na taką skalę i z boskiego upoważnienia nasza rodzina uniwersalna udaremniła wiele takich zamiarów.

33. Oczywiście, zwierzęta “idą do Nieba”! Lecz nie dlatego że one mają dusze, lecz dlatego, że sąduszami. Wszystko to, co ma jakiś stopień świadomości jest duszą, gdyż jest stworzone z esencji miłości-światła Stwórcy, siły życiowej wszystkiego we Wszechświecie. Zwierzęta także ewoluują, podobnie jak to robią inne dusze. [Jeśli jesteście zainteresowani w przeczytaniu bardziej obszernej informacji o zwierzętach, wyszukajcie hasło ” zwierzęta" w polu wyszukiwania na stronie<http://www.matthewbooks.com/>. ]

34. Wszystkie osoby, które towarzyszą planecie do czwartej gęstości i jej dalszej podróży uczynią to w swoich obecnych ciałach, nie otrzymają „nowych ciał ”, lecz starzejące się ciała będą stopniowo się odnawiać, odmładzać – “odstarzać”. Ciała które będą wyniszczone przez wszelkie choroby zostaną uzdrowione stopniowo włączając ślepotę, głuchotę, ograniczoną zdolność umysłową, chroniczny ból i choroby zwyrodnieniowe - a także etapami nastąpi ponowny przyrost utraconych kończyn i brakujących zębów. Aktualnie stosowane dawki leków będą przydzielane w taki sam sposób jak teraz, lecz tylko tak długo jak to będzie konieczne. W trakcie trwania tych zmian wszystkie osoby będą przywrócone do optymalnej zdrowotnej kondycji fizycznej, umysłowej i emocjonalnej.

35. Wiara we Wzniesienie Ziemi, czy nie, nie ma nic wspólnego z tym, czy ciała są dotknięte przez kombinacje kolejno lżejszych poziomów energii wzdłuż drogi Wzniesienia i niskich częstotliwości emitowanych przez nadużycia technologii na planecie. Wszystkie ciała są dotknięte, lecz wynik zależeć będzie od obecnego stanu zdrowia, poziomu świadomości procesu Wzniesienia oraz reakcji na zaburzenia na świecie. Wchłanianie światła pomaga ciałom pozostanie we względnej równowadze, to samo dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i mentalnego w tym unikalnym okresie we Wszechświecie, a w szczególności na tym końcowym etapie zbliżania się Ziemi do czwartej gęstości.

36. Można będzie szybko usunąć zanieczyszczenia wszelkiej klasy przy użyciu technologii rozwiniętej w waszym świecie, lecz od dłuższego czasu stłumionej, wraz z zaawansowanymi technologiami waszej rodziny uniwersalnej, która zostanie przekazana waszym naukowcom i inżynierom.

37. Nie wszystkie cywilizacje pozaziemskie są życzliwe, jednak wszystkie te pojawiające się teraz na waszym niebie są przyjazne. Istoty pochodzące z innych cywilizacji żyjące obecnie na planecie, a nie będące ze światła odejdą szybko, gdyż ich ciała nie będą mogły wytrzymać poziomów wibracji, do których zmierza planeta. Tak, wielu mieszkańców starożytnej Atlantydy powróciło, aby pomóc w niedopuszczeniu do powtórnego zniszczeniu przez kataklizm, jaki wydarzył się tamtej cywilizacji. Te dusze posiadają także mądrość i zdolności przewodzenia, zdobyte podczas wielu egzystencji w światach duchowych oraz w innych cywilizacjach fizycznych.

38. Synchronizacja planetarna w waszym Układzie Słonecznym ma znaczny wpływ na nastawienie i zachowanie, szczególnie kiedy ustawienie planet i Słońca są dojrzałe by przyjąć fale energii. Te fale schodzą z większą frekwencją wskutek przyspieszonego ruchu Ziemi przez system słoneczny. Kiedy Ziemia utwierdzi się w czwartej gęstości, pojawi się uczucie stabilności, gdy zupełnie zniknie negatywizm, któremu trzeba by się przeciwstawiać. Żadne ciało niebieskie nie zderzy się z Ziemią ani nie zbliży się na tyle, aby mogło to wywołać dostrzegalne skutki.

39. Dla tych, którzy pytają, czy byłoby pomocne kierowanie się astrologicznymi horoskopami w tych wzburzonych czasach mówimy, że horoskopy przygotowane przez astrologów doświadczonych i duchowo rozwiniętych mogą być pożytecznym narzędziem, lecz byłoby nierozsądnym zależeć tylko od źródeł zewnętrznych jako przewodnika podejmowania ważnych decyzji, ignorując przesłania waszej duszy. Bardzo ważnym aspektem ewolucji duszy od trzeciej do czwartej gęstości jest połączenie duchowej świadomości. która jest zaprojektowana tak, abyście utrzymali się na ścieżce zgodnie z wyborem zawartym w kontrakcie.

40. Nie możemy dać wam instrukcji jak otworzyć kanały telepatycznej komunikacji, gdyż nastąpi to gdy nadejdzie odpowiedni czas dla każdej osoby. Ten czas jest różny, tak jak wy różnicie się między sobą. Jednak wskazaliśmy na potrzebę ostrożności dla niedoświadczonych nowicjuszy takiej komunikacji. Ponieważ kanały telepatyczne zaczynają się otwierać z większą częstotliwością na wskutek przeważająco wysokich wibracji, więc z radością powtórzymy te instrukcje.

41. Przed otrzymaniem jakiegokolwiek przesłania lub konwersacji, proście o ochronę Chrystusowego Światła i nalegajcie, aby tylko istoty światła mogły się z wami połączyć. Nie próbujcie porozumiewać się kiedy jesteście chorzy, zestresowani emocjonalnie albo mentalnie lub odczuwacie strach lub gniew, gdyż każdy z tych stanów powoduje spadek energii i ułatwia niskim istotom łączenie się z wami. Na początku jest naturalne, że może pojawić się z waszej strony brak zaufania i to także jest zaproszeniem dla istot o niskich wibracjach. Jeśli jesteście niepewni co do źródła wiadomości albo macie uczucie dyskomfortu, przerwijcie taką komunikację i powróćcie do nawiązania kontaktu kiedy poczujecie się bardziej odprężeni. Poprzez praktykę nabierzecie więcej zaufania, lecz róbcie to z pokorą – niskie wibracje egoizmu na pewno połączą was z ciemnymi źródłami.

42. Kiedy Ziemia wejdzie do czwartej gęstości około końca waszego roku kalendarzowego 2012, odejdzie cała ciemność, lecz nie wszystkie blaski Złotej Ery pojawią się na jej progu. Będzie kontynuowany dalszy cudowny rozwój w waszym świecie, włączając radosne spotkania z ukochanymi duszami, które znaliście w tym życiu, i które sobie będziecie przypominać z innych żyć. Jak powiedziała Gaja, “jest wiele cudowności zachowanych dla was i dla naszego świata.”

______________________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJSuzanne Ward

Strona Internetowa: The Matthew Books

Tłumaczenie: Cyprian (1-22) i Ludmiła (23-42) , edycja Krystal - Transformacja 2012


MATTHEW BY Suzy Ward
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://www.lightworker.it – ITALIANO
http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS (PORTUGAL)
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

piątek, 28 października 2011

August 11, 2011

 Matthew Ward
11.08.2011


Giełda; mediowe imperium Murdocha; los Somalijczyków; zamieszki w Anglii, Kongres Stanów Zjednoczonych; ostatnie tchnienie dwoistości, prezydent USA Obama, gotowość pracowników światła, misje; przyszłe zmiany; aspekty Złotego Wieku; wyjaśnienie gęstości; niewidzialni pomocnicy.

Tu Mateusz, z miłośnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji. Przez kilka dekad było tak mało dowodów, że życie Ziemi jest ratowane, że nikt nie miał pojęcia, że ​​coś doniosłego i bezprecedensowego było w toku. Pierwsza dekada tego tysiąclecia, jednak była pełna wydarzeń, które zmotywowały myślących ludzi do rozpoczęcia łączenia relacji pomiędzy różnymi wydarzeniami i ideami, że tak powiem, a obecnymi oznakami, że znaczące zmiany są niewątpliwie w toku.
Dwa szalone tygodnie na giełdzie, były spowodowane tym, że Illuminati nie może już jej kontrolować – tam gdzie nagromadzili swoje niewyobrażalne majątki. Ich manipulacje wciąż mają pewien wpływ na transakcje, gdy ceny w jednym kraju lub innym odbijają się zanim się pogrążą i następnie ponownie wzrosną. Ale nie będzie już długo zanim ich była forteca zostanie całkowicie usunięta i nowa podstawa dla bankowości i handlu rozpocznie swoją operację.

Zdemaskowanie wpływu imperium mediów Ruperta Murdocha w kręgach rządowych i podstępnych metod uzyskiwania informacji doprowadzi do załamania tego rodzaju masowego programowania umysłów. Poprzez kłamstwa, zniekształcenia i strategiczne pominięcia w głównych mediach, Illuminati publikują lub nadają tylko te informacje, które chcą, abyście znali i myśleli o nich – oni, podobnie jak wy, wiedzą o potędze myśli.

Los milionów Somalijczyków, którzy są na skraju śmierci głodowej został przymusowo doprowadzony do uwagi świata przez osoby wypełnione światłem. Inni pracownicy światła pomagają populacji uchodźców. Ale rządy, które mogłyby złagodzić tę horrendalnie ciężką sytuację ugrzęzły w biurokracji lub korupcji i obietnice pomocy nie są honorowane.

Zamieszki i zniszczenia na wielką skalę w Londynie i innych miastach w Anglii mogą rozprzestrzenić się, gdyż panuje głęboko zakorzeniony gniew i zniechęcenie z powodu warunków, które czynią biednych biedniejszymi, aby bogaci mogli stać się bogatsi. Podczas gdy plądrowanie i palenie nie dotyka sedna problemu, bez środków do podjęcia niezbędnych działań korygujących, uczestnicy używają dostępnych metod, aby wyrazić desperackie uczucia o swoim życiu i przyszłości.

Jest to ta sama rozpacz, która doprowadziła do zaciętej walki w krajach, gdzie dynastyczne czy despotyczne reżimy długo uciskają ludzi. Różnica polega na tym, że bojownicy o wolność mają pozory organizacji, broń i oficjalne uznanie od niektórych innych krajów i którzy są gotowi oddać swoje życie, aby zmienić warunki, których nie mogą już znieść.

Ostatnio Stany Zjednoczone zwróciły uwagę świata, gdy członkowie Kongresu sprzeczali się do ostatniej godziny o podniesienie limitu zadłużenia. A teraz są oni na wakacjach zamiast rozwiązywać krytyczne problemy kraju. Ten rząd jest najeżony nieugiętymi, stronniczymi politykami, którzy wydają się być skupieni na różnicach ideologicznych zamiast pracować dla najlepszego interesu kraju. Wielu też działa egoistycznie we własnym interesie.

Tak jak różnorodne te sytuacje mogą się wydawać, są one ściśle powiązane, wszystkie są świetnym przykładem dualności ludzkości. Jedna strona chce utrzymać wszystkie systemy i politykę, które są ich bazą władzy, a druga strona chce zmian ulepszających ich życie i zapewniających lepszą przyszłość dla ich dzieci. Dwoistość uniemożliwia ludziom widzenie sytuacji z perspektywy innych osób, więc zamiast uzasadnionych, racjonalnych dyskusji, których wynikiem są sensowne wnioski dla korzyści wszystkich, ślepy upór przeważa.

Innym aspektem dwoistości jest obwinianie innych za niezadowalające okoliczności zamiast przyjąć odpowiedzialność za przyczynianie się do nich i wziąć określone kroki w kierunku rozsądnych, pozytywnych zmian. Ludzie w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, którzy obwiniają prezydenta Baracka Obamę za ekonomiczne niepokoje w jego kraju, i które wpływają na inne kraje też nie rozpoznają, że jego istota nie jest dualizmem, ale jednością. Podczas gdy większość przywódców mówiących o chęci zjednoczenia przeciwstawnych bloków w ich krajach mają na myśli, że każdy musi zaakceptować to co ten przywódca chce. Wizją i przewodnictwem prezydenta Obamy jest zjednolicenie serc i umysłów w celu ​​osiągnięcia harmonijnej współpracy dla dobra wszystkich.

Znacznie łatwiej jest wybrać lub zaakceptować przedurodzeniową umowę o dużym znaczeniu, niż ją przeprowadzić będąc w trzeciej gęstości, gdzie ciemność jest obfita. Prezydent Obama ma przeciwko sobie najciemniejszych z ciemnych od kiedy objął urząd i mimo, że jego światło nie zmniejszyło się ani na jotę, stres związany z nieustanną opozycją przeciwko temu, co on chce osiągnąć dla Ziemi i dla wszystkich ludzi zauważalnie ma niego negatywny wpływ.

Chociaż niektórzy członkowie tego rządu i innych państw również zachowali swoje światło, oni także stoją naprzeciw ogromnej fali iluminatów i tych, których kontrolują za pomocą przekupstwa, szantażu lub gróźb śmierci. Impet światła odwraca te szkodliwe fale i zarówno reakcja ciemnych jak i wiele dusz, które wciąż nie są świadome Wzniesienia Ziemi powodują zamieszanie i wstrząsy polityczne.

Kiedy ludność nie może zrozumieć, co się dzieje, polegają oni na analityce politycznej i finansowej, aby nadać temu sens, a ci „eksperci” nieświadomie przykładają się do tego zamieszania, ponieważ też nie wiedzą dlaczego coś się dzieje. Mogą tylko opierać swoje różne diagnozy i prognozy na przeszłości, a historia nie będzie się powtarzać – era dwoistości wysłużyła swój karmiczny cel w waszym świecie i zbliża się ku końcowi. To co widzicie jest jej ostatnim tchnieniem, gdzie „dobrzy” osiągają to co najlepsze, a „źli” to co najgorsze. I gdy Ziemia kontynuuje swoją podróż do wyższych poziomów wibracji, te skrajności pogodzą się w świetle, w którym jest równowaga.

Ostrzegliśmy was, że będą wyboje na drodze w tych ostatnich etapach transformacji świata, gdy wszystko oparte na ciemności będzie ujawnione, gdy systemy zanurzone w korupcji i oszustwie upadną nieodwracalnie i nowe systemy opracowane przez mądre osoby o duchowej i moralnej integralności zostaną ustanowione. Również powiedzieliśmy wam, że Iluminaci zdołali ukryć prawdy, co pozwoliło na ich potęgę, a to uniemożliwiło ujawnienie tych prawd i zainicjowanie reform powoli, tak aby ludzie mogli łatwiej sobie je przyswajać. Wiele objawień i głębokich zmian, które będą się pojawiać zanim Ziemia wejdzie do czwartej gęstości w końcu 2012 roku oznacza, że ​​wyboje będą się pojawiać zbyt szybko, aby wiele osób mogło sobie je przyswoić w łatwy sposób.

Jednak będziecie mogli! Wraz z doświadczeniem w pokonywaniu przeszkód w tym życiu, wasza wrodzona mądrość i gotowość duchowa, emocjonalna i psychiczna w wielu życiach przygotowały was do skutecznego radzenia sobie bez względu na to jakie wstrząsy napotkacie. Wielu tych, którzy jeszcze się nie przebudzili nie wiedzą, że mają oni również tę fortyfikację, być może w mniejszym stopniu niż wy, ale nie byliby na Ziemi, gdyby nie byli przygotowani do radzenia sobie z przeciwnościami. Pomaganie triumfować nad przeciwnościami losu jest powodem, dlaczego zdecydowali się tu być! Ale w ich uśpionym stanie pozwalają swojej intuicji przebywać też w bezczynności i nie zrozumieją, że ujawnienia i reformy, które będą szybko nadchodzić są ostatecznymi krokami prowadzącymi do Złotego Wieku Ziemi i będą się bać. W strachu ich droga będzie wyboista, ale tego też nie zrozumieją.

Kiedy Najwyższa Uniwersalna Rada planowała Złoty Wiek, oczekiwano, że niektóre dusze, które domagały się wcielenia w okresie przejściowym ulegną ograniczeniom 3-ciej gęstości i zapomną o swojej gotowości do udziału. W większości zapominalskie dusze chciały zakończyć karmę 3-ciej gęstości, aby mogły rozwijać się z planetą w czwartej gęstości, jeśli nie fizycznie to w Nirvanie, waszym świecie ducha, który wznosi się wraz z Ziemią. Wiedząc o takiej możliwości, Rada mądrze włączyła do planu wielu wolontariuszy z duchowo i intelektualnie zaawansowanych cywilizacji jako awangardę, aby pomóc zapominalskim duszom na tyle, na ile są one otwarte.

Waszą najważniejszą pomocą jako świetlani pracownicy jest zmniejszenie strachu, więc nie ukrywajcie swego światła i pozwólcie, aby świeciło jasno. Energia waszego spokoju i pewności siebie będzie z was emanować do tych w pobliżu, pomagając im w tym zakresie. Udostępnianie waszej wiedzy z każdym, kto zechce słuchać jest równie ważna. Niektórzy zastanowią się, ci na granicy przebudzenia przyjmą ją, a inni zareagują negatywnie, gdyż osoby o zamkniętych umysłach zrobią raczej to, niż wezmą pod uwagę, że nowe informacje mogą być ważne.

Osoby, których sztywne przekonania są oparte na fałszywych dogmatach religijnych i wadliwych naukach będą najbardziej oporni – ich przekonania są fundamentem ich życia lub ich źródła utrzymania. A kiedy fakty o „9 / 11″ i przyczyny wojen w Afganistanie i Iranie – WSZYSTKICH wojen! – będą ujawnione, rodziny i przyjaciele wszystkich tych, którzy zginęli mogą nie uwierzyć, ponieważ powód śmierci ich bliskich może być zbyt przytłaczający. Wszystkie te osoby potrzebują współczucia i zrozumienia, ​​będą one w stanie przyjąć prawdę po przejściu do Nirwany.

Proszę, nie czujcie się smutni, jeśli osoby wam drogie są wśród tych zamkniętych na prawdę. Duchowa ewolucja postępuje w takim tempie, który jest tak samo wyjątkowy, jak każda dusza. Kiedy czas będzie odpowiedni dla waszych ukochanych ludzi do uzyskania świadomości powszechnej wiedzy i do wzrostu duchowego, tak będzie.

Czym bardziej rozwinięta jest dusza, tym bardziej jest ona inspirowana, aby pomagać innym się rozwijać, a przez to również sama wzrasta. Ujednoliconym celem niektórych cywilizacji w wyższych gęstościach jest przesyłanie ich intensywnego światła dla populacji o niższej gęstości, aby pomóc im w postępie, i niektórzy z was pochodzą z tych cywilizacji, aby specyficznie promieniować wasze światło dla korzyści mniej rozwiniętych dusz na Ziemi.

Podczas, gdy świetlni pracownicy z doświadczeniem w kluczowych dziedzinach z wielu poprzednich wcieleń są w miejscach wpływowych, większość z was spełnia swoje misje po prostu będąc światłem jakim jesteście. Niech wasze życie będzie przykładem spokoju, który jest odbiciem ufaniu waszego wewnętrznemu głosu, zapewniający, że Złoty Wiek jest już na nowym horyzoncie, a w kontinuum, do którego Ziemia szybko się zbliża już radośnie żyjecie w tym świecie pełnym miłości. Jaki to emocjonujący czas, aby być na Ziemi!

Teraz odniesiemy się do innych kwestii i pytań, a dla wielu nowych czytelników z radością załączamy krótkie komentarze na tematy poruszone wcześniej. [Dla szerszej informacji na tematy was interesujące skorzystajcie z indeksu lub wpiszcie słowa kluczowe w funkcji wyszukiwania na górze "Wiadomości Mateusza" na www.matthewbooks.com, albo zejdźcie w dół strony, aby zobaczyć główne zagadnienia pod każdą datą przekazu.]

1. Poważne zamieszki na świecie zmniejszą się podczas, gdy planeta kontynuuje swój kurs na wyższe poziomy energetyczne, gdzie światło jest tak intensywne, że osoby z ciemnymi skłonnościami nie mogą fizycznie przetrwać - ci, którzy są odpowiedzialni za ogromne cierpienia nie będą wtedy na Ziemi.

2. Nie tylko gospodarki krajowe, ale ekonomia światowa zmierza w kierunku upadku; uczciwe osoby przejmą ster i zminimalizują zakłócenia.

3. Rządy nie będą konfiskować złota prywatnych ludzi – złoto wartości wielu bilionów dolarów nielegalnie zgromadzonych przez Iluminatów zmieni ręce.

4. Nie jest w naszej kompetencji, aby dawać rady finansowe, jak wielu z was prosi, ale możemy powiedzieć, że jest rozsądnie mieć jakieś pieniądze w gotowce, jak również inne zasoby potrzebne na wypadek przerw w zasilaniu prądu, itp.

5. W następnych miesiącach wszystkie niesprawiedliwe prawa będą poprawione i proponowane prawa z ciemnym zamiarem nie będą wdrożone w życie.

6. Żadna tajemnicza planeta X, lub jakiekolwiek inne ciało niebieskie nie zderzy się z Ziemią lub zbliży się na tyle, aby mieć jakiś wpływ, a pas fotonowy jest tak odległy od waszej planety, że jej meandry są bez znaczenia.

7. Bombardowanie i masakra w Norwegii nie był „fałszywą flagą”. Sprawca jest przykładem tego, co powiedzieliśmy o „złym” w ludzkości będącym najgorszym.

8. Przez długi czas tłumiony rozwój wolnej energii przez Illuminati zakończy się w ciągu kilku miesięcy, tak jak ich wykorzystywanie HAARPu na szkodę ludzkości i planety.

9. Aktualne bezprzewodowe instrumenty do komunikacji, które są szkodliwe dla mózgu nie będą działać na poziomach wyższych wibracji i nieszkodliwe instrumenty z tymi samymi możliwościami, albo lepsze staną się dostępne.

10. Będzie miała miejsce eliminacja zanieczyszczeń w glebie, wodzie i atmosferze włącznie ze zubożonym uranem i radioaktywnymi odpadami nuklearnymi. Nuklearne stacje będą rozebrane.

11. Wszystkie walki stopniowo zakończą się i wojska w innych krajach, czy to w walce, czy siłach okupacyjnych lub po prostu dlatego, że tam istnieją bazy wojskowe, powrócą do swoich krajów.

12. Bezrobocie i ubóstwo przestanie być problemem, gdy pieniądze i zasoby naturalne waszej planety będą sprawiedliwie rozdzielone. Ten sposób jest kluczowym celem Istot światła , które prowadzą do Złotego Wieku Ziemi.

13. Zwierzęta w łańcuchu pokarmowym zgodziły się na to na poziomie duszy i brutalność, której teraz są poddawane w ich życiu i śmierci zmieni się na łagodne traktowanie i wdzięczność za ich służbę dla ludzi. WSZYSTKIE zwierzęta będą honorowane i respektowane jako dusze, którymi są.

14. Ani absorpcja światła, ani życie w Złotym Wieku nie wymaga diety wegańskiej. Jednak, gdy przechodzicie do lżejszych planów gęstości, wasze ciała staną się odpowiednio lżejsze i dla wielu już ciała zwierząt nie będą smakowały.

15. Gdybyśmy wiedzieli, kiedy nasza uniwersalna rodzina wyląduje en masse, to byłoby dla nas wielką radością do oznajmienia! Nie możemy dać dokładnej daty tego lub innego ważnego wydarzenia, ponieważ składa się na to wiele czynników, zwłaszcza wolny wybór, co może zmienić projekcję czasu w mgnieniu oka.

16. Czwarta gęstość nie jest pojedynczym „warunkiem” lub stacją ewolucji duszy oddzieloną od trzeciej gęstości przez niezmienną barierę, żadna gęstość nie jest. Wszystko w tym wszechświecie jest energią przypływów i odpływów, lub bardziej naukowo; rozszerza się i kurczy i energia nie ma zamkniętych pomieszczeń. Gęstości zostały ponumerowane tylko dla waszego zrozumienia, gdzie podczas gdy dusze wzrastają, przechodzą one do poziomów wibracji, które oferują nowe możliwości uczenia się i rozwoju i każda gęstość ma wiele poziomów. Ponadto, dusza z czwartej gęstości może cofnąć się do trzeciej lub niższej, w zależności od inkarnacji swoich osobowości. ["Zbiorcza Dusza" rozdział w Rewelacjach dla Nowej Ery wyczerpująco wyjaśnia wiele osobowościduszy.]

Trzecia gęstość jest szczególnie uciążliwym doświadczeniem, ponieważ obejmuje tak wiele poziomów. Różnica pomiędzy najniższym i pierwszym poziomem czwartej gęstości jest tak dramatyczna jak dzień i noc. Proces ewolucyjny z trzeciej do czwartej gęstości można porównać do niezliczonych, podobnych obiektów, dajmy na to domino dla zobrazowania – niektóre u podnóża góry a inne wspinające się po niej. Obserwując bliżej, możesz zobaczyć, że nie tylko kostki domina poruszają się z różnymi prędkościami, ale niektóre podczas wspinania się idą w górę, inne odrobinę w lewo potem w prawo, a niektóre są w tyle za tymi domino, przed którymi kiedyś byli z przodu.

Używając tej analogii, kiedy ta era duchowej odnowy i przemiany świata rozpoczęła się około siedemdziesięciu lat temu, większość mieszkańców Ziemi zgromadzona była na dole góry. Od tego czasu wielu zrobili tak wiele zwrotów na boki, że są zaledwie w połowie drogi. Niektóre dusze zostały tak daleko w tyle, że mogą zobaczyć górę tylko z oddali i wielu innych wspięło się tak szybko i stabilnie, że już niemal osiągnęli szczyt i do tej ostatniej grupy, mówimy: „Brawo dla was!”

17. Będziecie w stanie porozumiewać się telepatycznie w Złotym Wieku, ale mówienie na głos nadal będzie ważne i przyjemne. Kiedy telepatyczne rozmowy będą ponownie powszechne, będziecie w stanie komunikować się telepatycznie z ludźmi, których języki są inne, ponieważ proces tłumaczenia jest nieodłącznym aspektem telepatii.

18. Karma nie zawsze jest inna dla każdego nowego życia. Na poziomie ewolucji, gdzie karma istnieje, najczęściej reinkarnowanie jest dla ponownej próby pomyślnego zakończenia tej samej lekcji, którą w innych wcieleniach, osobowość duszy zdecydowała przerobić, ale bez sukcesu.

19. Wszystkie dusze mają wolną wolę, niezależnie od ich statusu ewolucyjnego, czy żyjąc w świecie ducha czy w fizycznych cywilizacjach, lub ich miejsca we wszechświecie. Wybory wolnej woli wszystkich, którzy będą żyć w Złotym Wieku na Ziemi będą w świetle, ponieważ żadna ciemność nie może istnieć w tych wysokich wibracjach.

Złoty Wiek został tak nazwany, poniewaz życie w tym świecie jest tak fenomenalnym kontrastem do przeszłych tysiącleci życia na Ziemi. Nie wszystkie wspaniałości tego Wieku spadną z nieba. Wszystko co było oparte na ciemności odejdzie, ale jak wasza planeta będzie wędrować do przodu, będziecie odkrywać cudowną „nową” wiedzę i umiejętności. „Nową” jest w cudzysłowie, ponieważ wasze dusze mają całą wiedzę i wszystkie umiejętności. Wystarczy tylko skontaktować się z nimi świadomie i otrzymacie!

Oprócz światła wytrwale przesyłanego od świetlanych dusz w świecie ducha i fizycznych cywilizacji, otrzymujecie też pomoc techniczną od załóg tysięcy statków na waszym niebie i macie dobroczynny wpływ członków uniwersalnej rodziny, którzy mieszkają pośród was. Jesteście otoczeni przez niewidzialnych pomocników, waszych aniołów stróży i aniołów, którzy dostarczają posiłki w razie potrzeby. Aniołów w niższych królestwach, którzy ucieleśniają się na krótko, aby przewodzić i chronić. Duchowych przewodników, których specjalistyczne doświadczenia często robią różnice pomiędzy waszym zastanawianiem się nad czymś, a potem tym, że nagle genialnie to rozumiecie. Ludzi przyrody - różnego rodzaju dusz, których nazywacie Dewicznym królestwem – którzy mogą pomóc wam w znalezieniu zagubionych kluczy lub kolczyków. Że złośliwie one ukrywają rzeczy jest przesądem! Mogą przypominać wam o czymś, co mieliście na myśli, aby zrobić, ale zapomnieliście. Te niezliczone dusze, które są wszystkie wysłannikami Boga, są ciągle obecnymi pomocnikami.

Kontynuujcie swoją podróż z radością, wiedząc, że jestescie Jednością w Chrystusowym Świetle, nieskończoną, wieczną bezwarunkową esencją miłości Stwórcy, w którym wszystkie dusze mają swój początek.

Giełda; mediowe imperium Murdocha; los Somalijczyków; zamieszki w Anglii, Kongres Stanów Zjednoczonych; ostatnie tchnienie dwoistości, prezydent USA Obama, gotowość pracowników światła, misje; przyszłe zmiany; aspekty Złotego Wieku; wyjaśnienie gęstości; niewidzialni pomocnicy

Tu Mateusz, z miłośnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji. Przez kilka dekad było tak mało dowodów, że życie Ziemi jest ratowane, że nikt nie miał pojęcia, że ​​coś doniosłego i bezprecedensowego było w toku. Pierwsza dekada tego tysiąclecia, jednak była pełna wydarzeń, które zmotywowały myślących ludzi do rozpoczęcia łączenia relacji pomiędzy różnymi wydarzeniami i ideami, że tak powiem, a obecnymi oznakami, że znaczące zmiany są niewątpliwie w toku.
Dwa szalone tygodnie na giełdzie, były spowodowane tym, że Illuminati nie może już jej kontrolować – tam gdzie nagromadzili swoje niewyobrażalne majątki. Ich manipulacje wciąż mają pewien wpływ na transakcje, gdy ceny w jednym kraju lub innym odbijają się zanim się pogrążą i następnie ponownie wzrosną. Ale nie będzie już długo zanim ich była forteca zostanie całkowicie usunięta i nowa podstawa dla bankowości i handlu rozpocznie swoją operację.

Zdemaskowanie wpływu imperium mediów Ruperta Murdocha w kręgach rządowych i podstępnych metod uzyskiwania informacji doprowadzi do załamania tego rodzaju masowego programowania umysłów. Poprzez kłamstwa, zniekształcenia i strategiczne pominięcia w głównych mediach, Illuminati publikują lub nadają tylko te informacje, które chcą, abyście znali i myśleli o nich – oni, podobnie jak wy, wiedzą o potędze myśli.

Los milionów Somalijczyków, którzy są na skraju śmierci głodowej został przymusowo doprowadzony do uwagi świata przez osoby wypełnione światłem. Inni pracownicy światła pomagają populacji uchodźców. Ale rządy, które mogłyby złagodzić tę horrendalnie ciężką sytuację ugrzęzły w biurokracji lub korupcji i obietnice pomocy nie są honorowane.

Zamieszki i zniszczenia na wielką skalę w Londynie i innych miastach w Anglii mogą rozprzestrzenić się, gdyż panuje głęboko zakorzeniony gniew i zniechęcenie z powodu warunków, które czynią biednych biedniejszymi, aby bogaci mogli stać się bogatsi. Podczas gdy plądrowanie i palenie nie dotyka sedna problemu, bez środków do podjęcia niezbędnych działań korygujących, uczestnicy używają dostępnych metod, aby wyrazić desperackie uczucia o swoim życiu i przyszłości.

Jest to ta sama rozpacz, która doprowadziła do zaciętej walki w krajach, gdzie dynastyczne czy despotyczne reżimy długo uciskają ludzi. Różnica polega na tym, że bojownicy o wolność mają pozory organizacji, broń i oficjalne uznanie od niektórych innych krajów i którzy są gotowi oddać swoje życie, aby zmienić warunki, których nie mogą już znieść.

Ostatnio Stany Zjednoczone zwróciły uwagę świata, gdy członkowie Kongresu sprzeczali się do ostatniej godziny o podniesienie limitu zadłużenia. A teraz są oni na wakacjach zamiast rozwiązywać krytyczne problemy kraju. Ten rząd jest najeżony nieugiętymi, stronniczymi politykami, którzy wydają się być skupieni na różnicach ideologicznych zamiast pracować dla najlepszego interesu kraju. Wielu też działa egoistycznie we własnym interesie.

Tak jak różnorodne te sytuacje mogą się wydawać, są one ściśle powiązane, wszystkie są świetnym przykładem dualności ludzkości. Jedna strona chce utrzymać wszystkie systemy i politykę, które są ich bazą władzy, a druga strona chce zmian ulepszających ich życie i zapewniających lepszą przyszłość dla ich dzieci. Dwoistość uniemożliwia ludziom widzenie sytuacji z perspektywy innych osób, więc zamiast uzasadnionych, racjonalnych dyskusji, których wynikiem są sensowne wnioski dla korzyści wszystkich, ślepy upór przeważa.

Innym aspektem dwoistości jest obwinianie innych za niezadowalające okoliczności zamiast przyjąć odpowiedzialność za przyczynianie się do nich i wziąć określone kroki w kierunku rozsądnych, pozytywnych zmian. Ludzie w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, którzy obwiniają prezydenta Baracka Obamę za ekonomiczne niepokoje w jego kraju, i które wpływają na inne kraje też nie rozpoznają, że jego istota nie jest dualizmem, ale jednością. Podczas gdy większość przywódców mówiących o chęci zjednoczenia przeciwstawnych bloków w ich krajach mają na myśli, że każdy musi zaakceptować to co ten przywódca chce. Wizją i przewodnictwem prezydenta Obamy jest zjednolicenie serc i umysłów w celu ​​osiągnięcia harmonijnej współpracy dla dobra wszystkich.

Znacznie łatwiej jest wybrać lub zaakceptować przedurodzeniową umowę o dużym znaczeniu, niż ją przeprowadzić będąc w trzeciej gęstości, gdzie ciemność jest obfita. Prezydent Obama ma przeciwko sobie najciemniejszych z ciemnych od kiedy objął urząd i mimo, że jego światło nie zmniejszyło się ani na jotę, stres związany z nieustanną opozycją przeciwko temu, co on chce osiągnąć dla Ziemi i dla wszystkich ludzi zauważalnie ma niego negatywny wpływ.

Chociaż niektórzy członkowie tego rządu i innych państw również zachowali swoje światło, oni także stoją naprzeciw ogromnej fali iluminatów i tych, których kontrolują za pomocą przekupstwa, szantażu lub gróźb śmierci. Impet światła odwraca te szkodliwe fale i zarówno reakcja ciemnych jak i wiele dusz, które wciąż nie są świadome Wzniesienia Ziemi powodują zamieszanie i wstrząsy polityczne.

Kiedy ludność nie może zrozumieć, co się dzieje, polegają oni na analityce politycznej i finansowej, aby nadać temu sens, a ci „eksperci” nieświadomie przykładają się do tego zamieszania, ponieważ też nie wiedzą dlaczego coś się dzieje. Mogą tylko opierać swoje różne diagnozy i prognozy na przeszłości, a historia nie będzie się powtarzać – era dwoistości wysłużyła swój karmiczny cel w waszym świecie i zbliża się ku końcowi. To co widzicie jest jej ostatnim tchnieniem, gdzie „dobrzy” osiągają to co najlepsze, a „źli” to co najgorsze. I gdy Ziemia kontynuuje swoją podróż do wyższych poziomów wibracji, te skrajności pogodzą się w świetle, w którym jest równowaga.

Ostrzegliśmy was, że będą wyboje na drodze w tych ostatnich etapach transformacji świata, gdy wszystko oparte na ciemności będzie ujawnione, gdy systemy zanurzone w korupcji i oszustwie upadną nieodwracalnie i nowe systemy opracowane przez mądre osoby o duchowej i moralnej integralności zostaną ustanowione. Również powiedzieliśmy wam, że Iluminaci zdołali ukryć prawdy, co pozwoliło na ich potęgę, a to uniemożliwiło ujawnienie tych prawd i zainicjowanie reform powoli, tak aby ludzie mogli łatwiej sobie je przyswajać. Wiele objawień i głębokich zmian, które będą się pojawiać zanim Ziemia wejdzie do czwartej gęstości w końcu 2012 roku oznacza, że ​​wyboje będą się pojawiać zbyt szybko, aby wiele osób mogło sobie je przyswoić w łatwy sposób.

Jednak będziecie mogli! Wraz z doświadczeniem w pokonywaniu przeszkód w tym życiu, wasza wrodzona mądrość i gotowość duchowa, emocjonalna i psychiczna w wielu życiach przygotowały was do skutecznego radzenia sobie bez względu na to jakie wstrząsy napotkacie. Wielu tych, którzy jeszcze się nie przebudzili nie wiedzą, że mają oni również tę fortyfikację, być może w mniejszym stopniu niż wy, ale nie byliby na Ziemi, gdyby nie byli przygotowani do radzenia sobie z przeciwnościami. Pomaganie triumfować nad przeciwnościami losu jest powodem, dlaczego zdecydowali się tu być! Ale w ich uśpionym stanie pozwalają swojej intuicji przebywać też w bezczynności i nie zrozumieją, że ujawnienia i reformy, które będą szybko nadchodzić są ostatecznymi krokami prowadzącymi do Złotego Wieku Ziemi i będą się bać. W strachu ich droga będzie wyboista, ale tego też nie zrozumieją.

Kiedy Najwyższa Uniwersalna Rada planowała Złoty Wiek, oczekiwano, że niektóre dusze, które domagały się wcielenia w okresie przejściowym ulegną ograniczeniom 3-ciej gęstości i zapomną o swojej gotowości do udziału. W większości zapominalskie dusze chciały zakończyć karmę 3-ciej gęstości, aby mogły rozwijać się z planetą w czwartej gęstości, jeśli nie fizycznie to w Nirvanie, waszym świecie ducha, który wznosi się wraz z Ziemią. Wiedząc o takiej możliwości, Rada mądrze włączyła do planu wielu wolontariuszy z duchowo i intelektualnie zaawansowanych cywilizacji jako awangardę, aby pomóc zapominalskim duszom na tyle, na ile są one otwarte.

Waszą najważniejszą pomocą jako świetlani pracownicy jest zmniejszenie strachu, więc nie ukrywajcie swego światła i pozwólcie, aby świeciło jasno. Energia waszego spokoju i pewności siebie będzie z was emanować do tych w pobliżu, pomagając im w tym zakresie. Udostępnianie waszej wiedzy z każdym, kto zechce słuchać jest równie ważna. Niektórzy zastanowią się, ci na granicy przebudzenia przyjmą ją, a inni zareagują negatywnie, gdyż osoby o zamkniętych umysłach zrobią raczej to, niż wezmą pod uwagę, że nowe informacje mogą być ważne.

Osoby, których sztywne przekonania są oparte na fałszywych dogmatach religijnych i wadliwych naukach będą najbardziej oporni – ich przekonania są fundamentem ich życia lub ich źródła utrzymania. A kiedy fakty o „9 / 11″ i przyczyny wojen w Afganistanie i Iranie – WSZYSTKICH wojen! – będą ujawnione, rodziny i przyjaciele wszystkich tych, którzy zginęli mogą nie uwierzyć, ponieważ powód śmierci ich bliskich może być zbyt przytłaczający. Wszystkie te osoby potrzebują współczucia i zrozumienia, ​​będą one w stanie przyjąć prawdę po przejściu do Nirwany.

Proszę, nie czujcie się smutni, jeśli osoby wam drogie są wśród tych zamkniętych na prawdę. Duchowa ewolucja postępuje w takim tempie, który jest tak samo wyjątkowy, jak każda dusza. Kiedy czas będzie odpowiedni dla waszych ukochanych ludzi do uzyskania świadomości powszechnej wiedzy i do wzrostu duchowego, tak będzie.

Czym bardziej rozwinięta jest dusza, tym bardziej jest ona inspirowana, aby pomagać innym się rozwijać, a przez to również sama wzrasta. Ujednoliconym celem niektórych cywilizacji w wyższych gęstościach jest przesyłanie ich intensywnego światła dla populacji o niższej gęstości, aby pomóc im w postępie, i niektórzy z was pochodzą z tych cywilizacji, aby specyficznie promieniować wasze światło dla korzyści mniej rozwiniętych dusz na Ziemi.

Podczas, gdy świetlni pracownicy z doświadczeniem w kluczowych dziedzinach z wielu poprzednich wcieleń są w miejscach wpływowych, większość z was spełnia swoje misje po prostu będąc światłem jakim jesteście. Niech wasze życie będzie przykładem spokoju, który jest odbiciem ufaniu waszego wewnętrznemu głosu, zapewniający, że Złoty Wiek jest już na nowym horyzoncie, a w kontinuum, do którego Ziemia szybko się zbliża już radośnie żyjecie w tym świecie pełnym miłości. Jaki to emocjonujący czas, aby być na Ziemi!

Teraz odniesiemy się do innych kwestii i pytań, a dla wielu nowych czytelników z radością załączamy krótkie komentarze na tematy poruszone wcześniej. [Dla szerszej informacji na tematy was interesujące skorzystajcie z indeksu lub wpiszcie słowa kluczowe w funkcji wyszukiwania na górze "Wiadomości Mateusza" na www.matthewbooks.com, albo zejdźcie w dół strony, aby zobaczyć główne zagadnienia pod każdą datą przekazu.]

1. Poważne zamieszki na świecie zmniejszą się podczas, gdy planeta kontynuuje swój kurs na wyższe poziomy energetyczne, gdzie światło jest tak intensywne, że osoby z ciemnymi skłonnościami nie mogą fizycznie przetrwać - ci, którzy są odpowiedzialni za ogromne cierpienia nie będą wtedy na Ziemi.

2. Nie tylko gospodarki krajowe, ale ekonomia światowa zmierza w kierunku upadku; uczciwe osoby przejmą ster i zminimalizują zakłócenia.

3. Rządy nie będą konfiskować złota prywatnych ludzi – złoto wartości wielu bilionów dolarów nielegalnie zgromadzonych przez Iluminatów zmieni ręce.

4. Nie jest w naszej kompetencji, aby dawać rady finansowe, jak wielu z was prosi, ale możemy powiedzieć, że jest rozsądnie mieć jakieś pieniądze w gotowce, jak również inne zasoby potrzebne na wypadek przerw w zasilaniu prądu, itp.

5. W następnych miesiącach wszystkie niesprawiedliwe prawa będą poprawione i proponowane prawa z ciemnym zamiarem nie będą wdrożone w życie.

6. Żadna tajemnicza planeta X, lub jakiekolwiek inne ciało niebieskie nie zderzy się z Ziemią lub zbliży się na tyle, aby mieć jakiś wpływ, a pas fotonowy jest tak odległy od waszej planety, że jej meandry są bez znaczenia.

7. Bombardowanie i masakra w Norwegii nie był „fałszywą flagą”. Sprawca jest przykładem tego, co powiedzieliśmy o „złym” w ludzkości będącym najgorszym.

8. Przez długi czas tłumiony rozwój wolnej energii przez Illuminati zakończy się w ciągu kilku miesięcy, tak jak ich wykorzystywanie HAARPu na szkodę ludzkości i planety.

9. Aktualne bezprzewodowe instrumenty do komunikacji, które są szkodliwe dla mózgu nie będą działać na poziomach wyższych wibracji i nieszkodliwe instrumenty z tymi samymi możliwościami, albo lepsze staną się dostępne.

10. Będzie miała miejsce eliminacja zanieczyszczeń w glebie, wodzie i atmosferze włącznie ze zubożonym uranem i radioaktywnymi odpadami nuklearnymi. Nuklearne stacje będą rozebrane.

11. Wszystkie walki stopniowo zakończą się i wojska w innych krajach, czy to w walce, czy siłach okupacyjnych lub po prostu dlatego, że tam istnieją bazy wojskowe, powrócą do swoich krajów.

12. Bezrobocie i ubóstwo przestanie być problemem, gdy pieniądze i zasoby naturalne waszej planety będą sprawiedliwie rozdzielone. Ten sposób jest kluczowym celem Istot światła , które prowadzą do Złotego Wieku Ziemi.

13. Zwierzęta w łańcuchu pokarmowym zgodziły się na to na poziomie duszy i brutalność, której teraz są poddawane w ich życiu i śmierci zmieni się na łagodne traktowanie i wdzięczność za ich służbę dla ludzi. WSZYSTKIE zwierzęta będą honorowane i respektowane jako dusze, którymi są.

14. Ani absorpcja światła, ani życie w Złotym Wieku nie wymaga diety wegańskiej. Jednak, gdy przechodzicie do lżejszych planów gęstości, wasze ciała staną się odpowiednio lżejsze i dla wielu już ciała zwierząt nie będą smakowały.

15. Gdybyśmy wiedzieli, kiedy nasza uniwersalna rodzina wyląduje en masse, to byłoby dla nas wielką radością do oznajmienia! Nie możemy dać dokładnej daty tego lub innego ważnego wydarzenia, ponieważ składa się na to wiele czynników, zwłaszcza wolny wybór, co może zmienić projekcję czasu w mgnieniu oka.

16. Czwarta gęstość nie jest pojedynczym „warunkiem” lub stacją ewolucji duszy oddzieloną od trzeciej gęstości przez niezmienną barierę, żadna gęstość nie jest. Wszystko w tym wszechświecie jest energią przypływów i odpływów, lub bardziej naukowo; rozszerza się i kurczy i energia nie ma zamkniętych pomieszczeń. Gęstości zostały ponumerowane tylko dla waszego zrozumienia, gdzie podczas gdy dusze wzrastają, przechodzą one do poziomów wibracji, które oferują nowe możliwości uczenia się i rozwoju i każda gęstość ma wiele poziomów. Ponadto, dusza z czwartej gęstości może cofnąć się do trzeciej lub niższej, w zależności od inkarnacji swoich osobowości. ["Zbiorcza Dusza" rozdział w Rewelacjach dla Nowej Ery wyczerpująco wyjaśnia wiele osobowościduszy.]

Trzecia gęstość jest szczególnie uciążliwym doświadczeniem, ponieważ obejmuje tak wiele poziomów. Różnica pomiędzy najniższym i pierwszym poziomem czwartej gęstości jest tak dramatyczna jak dzień i noc. Proces ewolucyjny z trzeciej do czwartej gęstości można porównać do niezliczonych, podobnych obiektów, dajmy na to domino dla zobrazowania – niektóre u podnóża góry a inne wspinające się po niej. Obserwując bliżej, możesz zobaczyć, że nie tylko kostki domina poruszają się z różnymi prędkościami, ale niektóre podczas wspinania się idą w górę, inne odrobinę w lewo potem w prawo, a niektóre są w tyle za tymi domino, przed którymi kiedyś byli z przodu.

Używając tej analogii, kiedy ta era duchowej odnowy i przemiany świata rozpoczęła się około siedemdziesięciu lat temu, większość mieszkańców Ziemi zgromadzona była na dole góry. Od tego czasu wielu zrobili tak wiele zwrotów na boki, że są zaledwie w połowie drogi. Niektóre dusze zostały tak daleko w tyle, że mogą zobaczyć górę tylko z oddali i wielu innych wspięło się tak szybko i stabilnie, że już niemal osiągnęli szczyt i do tej ostatniej grupy, mówimy: „Brawo dla was!”

17. Będziecie w stanie porozumiewać się telepatycznie w Złotym Wieku, ale mówienie na głos nadal będzie ważne i przyjemne. Kiedy telepatyczne rozmowy będą ponownie powszechne, będziecie w stanie komunikować się telepatycznie z ludźmi, których języki są inne, ponieważ proces tłumaczenia jest nieodłącznym aspektem telepatii.

18. Karma nie zawsze jest inna dla każdego nowego życia. Na poziomie ewolucji, gdzie karma istnieje, najczęściej reinkarnowanie jest dla ponownej próby pomyślnego zakończenia tej samej lekcji, którą w innych wcieleniach, osobowość duszy zdecydowała przerobić, ale bez sukcesu.

19. Wszystkie dusze mają wolną wolę, niezależnie od ich statusu ewolucyjnego, czy żyjąc w świecie ducha czy w fizycznych cywilizacjach, lub ich miejsca we wszechświecie. Wybory wolnej woli wszystkich, którzy będą żyć w Złotym Wieku na Ziemi będą w świetle, ponieważ żadna ciemność nie może istnieć w tych wysokich wibracjach.

Złoty Wiek został tak nazwany, poniewaz życie w tym świecie jest tak fenomenalnym kontrastem do przeszłych tysiącleci życia na Ziemi. Nie wszystkie wspaniałości tego Wieku spadną z nieba. Wszystko co było oparte na ciemności odejdzie, ale jak wasza planeta będzie wędrować do przodu, będziecie odkrywać cudowną „nową” wiedzę i umiejętności. „Nową” jest w cudzysłowie, ponieważ wasze dusze mają całą wiedzę i wszystkie umiejętności. Wystarczy tylko skontaktować się z nimi świadomie i otrzymacie!

Oprócz światła wytrwale przesyłanego od świetlanych dusz w świecie ducha i fizycznych cywilizacji, otrzymujecie też pomoc techniczną od załóg tysięcy statków na waszym niebie i macie dobroczynny wpływ członków uniwersalnej rodziny, którzy mieszkają pośród was. Jesteście otoczeni przez niewidzialnych pomocników, waszych aniołów stróży i aniołów, którzy dostarczają posiłki w razie potrzeby. Aniołów w niższych królestwach, którzy ucieleśniają się na krótko, aby przewodzić i chronić. Duchowych przewodników, których specjalistyczne doświadczenia często robią różnice pomiędzy waszym zastanawianiem się nad czymś, a potem tym, że nagle genialnie to rozumiecie. Ludzi przyrody - różnego rodzaju dusz, których nazywacie Dewicznym królestwem – którzy mogą pomóc wam w znalezieniu zagubionych kluczy lub kolczyków. Że złośliwie one ukrywają rzeczy jest przesądem! Mogą przypominać wam o czymś, co mieliście na myśli, aby zrobić, ale zapomnieliście. Te niezliczone dusze, które są wszystkie wysłannikami Boga, są ciągle obecnymi pomocnikami.

Kontynuujcie swoją podróż z radością, wiedząc, że jestescie Jednością w Chrystusowym Świetle, nieskończoną, wieczną bezwarunkową esencją miłości Stwórcy, w którym wszystkie dusze mają swój początek.


POKÓJ i MIŁOŚĆ

Suzanne Ward

Strona Internetowa: The Matthew Books
Przekład: Tomasz Ługowski - Transformacja 2012MATTHEW BY Suzy Ward
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://www.lightworker.it – ITALIANO
http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS (PORTUGAL)
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Financial Tyranny by D. Wilcock - click image

Financial Tyranny by D. Wilcock - click image
Financial Tyranny by D. Wilcock - click image