Followers

PRGInstructions HERE
niedziela, 9 września 2012

1 września 2012

Proces Wzniesienia jest na czas; przeznaczenie piątej gęstości dla Ziemi,  pomoc ET jest kontynuowana; proces Ujawnienia i powód opóźnienia; Hatonn:  reelekcja Obamy kluczem przybycia ET, główny plan Złotego Wieku, strach powstrzymuje ewolucję duszy


.
1.  Z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz.  Tak wielka ekscytacja jest w powietrzu dla wszystkich oświetlonych dusz – w odliczaniu czasu do progu Złotego Wieku Ziemi zostało miesiące i tygodnie, a nie dziesięciolecia i  lata przed początkiem jej Wzniesienia!

2.  Zwłaszcza wśród nowo przebudzonymi duszami, a także dedykowanymi, wieloletnimi pracownikami Światła, istnieją różne poglądy na temat dwóch aspektów tego osiągnięcia, które jest unikalne w tym wszechświecie:  Samo Wzniesienie i Ujawnienie.  Jedni widzą to jako pojedyncze, niepowiązane wydarzenia, podczas gdy inni uważają, że Wzniesienie jest procesem, a Ujawnienie wydarzeniem.  Pomówimy o naszej perspektywie o tych trwających procesach, jako o dwóch stronach medalu, że tak powiem.

3.  Pod koniec waszych lat 30-tych, kryzys ekonomiczny spowodował ogromne straty w waszym społeczeństwie i powstanie Trzeciej Rzeszy Niemiec doprowadziło do inwazji pobliskich krajów.  Gaja, dusza Ziemi, wiedziała co się gotowało w jej polu energetycznym potencjału.  Wiedziała, że ​​jej planetarne ciało, prawie pozbawione Światła, było zbyt słabe, aby przetrwać nieuniknioną II Wojnę Światową i inne barbarzyństwa z tego wynikające ze względu na ciemność  w świadomości jej ludzkości.

4.  Dlatego wtedy zawołała o pomoc.  Natychmiastową reakcją była masywna infuzja Światła z odległych cywilizacji, co pozwoliło Ziemi poluzować się z głębokiej trzeciej gęstości i powoli zacząć wzrastać w wyższe, ale wciąż jeszcze bardzo gęste poziomy energii.  To był początek jej Wzniesienia.

5.  Teraz posuńmy się do przodu do obecnego roku.  W ciągu jego końcowych dni i wczesnych dni roku 2013, planeta będzie podróżować przez niebiańskie okno pomiędzy trzecią i czwartą gęstością, kiedy kosmyki energetyczne obu gęstości na krótko przemieszają się i wejdą do czwartej gęstości, gdzie Złoty Wiek Ziemi się zaczyna.

6.  Ale ten chwalebny kamień milowy nie jest końcem jej podróży.   Wzniesienie będzie trwać, aż planeta umiejscowi się mocno w piątej gęstości, z której Gaja pochodziła w czasach starożytnych, tak samo jak jej planetarne ciało.  Po eonach przebywania w niskich gęstościach, które były współmierne do zbiorowej świadomości kolejnych cywilizacji, ciało Gai powraca do domu.

7.  Istotnie, wyjście Ziemi z trzeciej gęstości będzie zwiastowane w całym oświetlonym wszechświecie!  Jednakże wiedza, że ten genialny proces będzie trwał przez następne długie lata zapobiegnie zniechęceniu tych, którzy spodziewają się dramatycznych wydarzeń w dniu 21 grudnia.  Kiedy nic o dynamicznych proporcjach nie wydarzy się w tym dniu lub innym w tym samym wąskim czasie, jak smutno byłoby, gdyby ci, którzy liczą na coś spektakularnego będą tak przygnębieni, że na poziomie duszy podejmą decyzję, aby dołączyć do innych, którzy również zdecydowali się nie pozostać na planecie z różnych powodów.

8.  A teraz pomówmy o Ujawnieniu.  Ponieważ ono zostało powiązane z oficjalnym ogłoszeniem o obecności uniwersalnej rodziny, wielu pracowników Światła czuje zniechęcenie, że tak blisko końca waszego roku 2012, wciąż nie ma jego potwierdzenia.

9.  Chociaż podstawy poprzedniej potęgi Iluminatów zostały rozbite, nadal mają  oni duży wpływ w niektórych obszarach, a jeden z nich to media.  Poprzez hamowanie informacji, których nie chcą ujawnić, uniemożliwili większości waszej populacji poznanie, że dusze duchowo i intelektualnie zaawansowanych cywilizacji otaczają planetę tysiącami statków lub pracują ramię w ramię z wami lub mieszkają w Wewnętrznej Ziemi.  Tak więc, większość w waszym świecie nie ma w ogóle  oczekiwań, aby spotkać członków naszej uniwersalnej rodziny.  Więc w zbiorowej świadomości istnieje niedostatek prawdziwej wiedzy o nich i bardzo mało myśli o ich powitaniu.

10.  To, w połączeniu z nieustępliwym trzymaniem się ciemnych niektórych wojskowych sektorów, które mogą stanowić zagrożenie dla was i dla partii lądujących, nadal opóźnia ogłoszenie i lądowanie w dużych liczbach.  Ale z całą pewnością, to nie zmniejszyło ani na jotę trwającej pomocy waszych braci i sióstr!

11.  Istotne postępy nadal są kontynuowane potajemnie na ziemi i załogi statków w dalszym ciągu wykorzystują swoją technologię w celu zmniejszania toksycznych zanieczyszczeń i blokady funkcjonowania potężnej broni.  Niwelują skutki trzęsień ziemi, zmniejszają prędkość wiatru i kierują duże sztormy z dala od gęsto zaludnionych obszarów, jednocześnie pozwalając na usunięcie takiej samej ilości negatywności.  Ciągła koordynacja pomiędzy jednostkami wywiadu na ziemi i na niebie udaremnia próby czarnych operacji (“Black Ops”) Iluminatów, takich jak zorganizowany terroryzm i długie przerwy w dostępie prądu lub przerwy w systemach łączności.

12.  Aby nie przyciemniać waszego osobistego Światła przez negatywne odczucia z powodu opóźniania “Ujawnienia”, prosimy o rozszerzenie jego definicji, odkrycia lub objawienia, poprzez dodanie ekspresji “przychodzenie do Światła” (coming to light).  To jest dokładnie to, co dzieje się odkąd Ziemia rozpoczęła swój kurs ascendencji!

13.  We wcześniejszych latach nie było żadnych dowodów, że coś niezwykłego się dzieje, ale w czasie podróży Ziemi, natężenie Światła wzrastało i zaczęły się ujawniać nikczemne działania, które dawniej były znane jedynie wrogim sprawcom i tym, którzy byli bezpośrednio zaangażowani.  Podczas gdy wieloletnie, zakorzenione ciemności wychodziły na jaw, ludzie zaczęli otwierać swoje serca i umysły, nie zdając sobie sprawy, że  też reagowali na wibracje Światła.

14.  Weźcie pod uwagę światowe zmiany w postawie do wojen.  Jedność ducha wojsk alianckich  podczas II Wojny Światowej, że jest patriotyczne zabijać i honorowo umrzeć, przekształciła się w globalne rajdy i medytacje na rzecz pokoju.  Zauważcie jak dużo informacji wyszło na jaw o korupcji w rządach od poziomu komunalnego do krajowego i w międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych.  Pedofilów zidentyfikowano w kapłaństwie i organizacje, które w pewnym czasie były uznawane za schronienie dla dzieci i osoby kiedyś uważane za mentorów i idoli upadły, gdy ich ciemne cechy zostały ujawnione.

15.  Teraz umieśćcie te ujawnienia i wszystkie inne w ich właściwym kontekście – integralnym aspekcie Wzniesienia Ziemi. Gdy planeta podróżowała przez sukcesywnie wyższe poziomy energetyczne, coraz więcej obszarów przestępczości i okrutnych warunków, które kiedyś były ukryte wyszły na jaw.  Było to konieczne, aby ludzie mogli zobaczyć, jak ciemność kontrolowała ich życia, a także w świetle tej realizacji, mogli być zmotywowani do wprowadzenia dobroczynnych zmian.

16.  Energia Światła rosnącej świadomości waszej cywilizacji, aspiracji i działań podnosi świadomość zbiorową na  drodze Wzniesienia Ziemi.  Tylko siedemdziesiąt kilka lat temu Ziemia była w agonii!  Jej tranzyt z głębokiej trzeciej gęstości do punktu bliskiego wejścia do czwartej gęstości jest uniwersalnym osiągnięciem bez precedensu w prędkości i zasięgu!

17.  Poprzez traktowanie Ujawnienia jako istotnego i nieodłącznego elementu procesu Wzniesienia, jakim jest, nie musicie być rozczarowani, ani zniechęceni, ponieważ oficjalne uznanie obecności naszej rodziny jeszcze się nie wydarzyło.  Bądźcie pewni, że to się stanie!  Ich publiczna recepcja przez konkretnych światowych przywódców będzie uwieńczeniem całego procesu Ujawnienia i tak jak wy, tak i my, niecierpliwie oczekujemy na ten doniosły dzień!

 18.  Rozumiemy, że wiedza, kiedy?, jest dla was bardzo ważna,  zapytałem więc Hatonna, czy mógłby dać nam aktualizację na ten temat.

Dziękuję za zaproszenie, Mateuszu.  Najpierw chcę powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś o Ujawnieniu i dlaczego oficjalne powitanie jest nadal wstrzymywane.  I dziękuję za wyjaśnienie, że nasze załogi na statkach robią co w ich mocy, aby pomóc wam podczas czekania na lądowanie i nasze załogi naziemne działają też w tym kierunku.  Jesteśmy już w gotowości od dekady, aby wprawić ten show w ruch!
Jednakże czas, kiedy będziemy “ogłoszeni,” , oczywiście, jest nadal kwestią bezpieczeństwa.  Nowym kluczem są listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.  Bardzo ważne jest, aby prezydencja Obamy była kontynuowana.  To nie ma w ogóle nic do czynienia z polityką, w tym kraju, ani w żadnym innym!  Ale ma to wiele wspólnego z  generalnym planem Złotego Wieku!

Plan jest według tego co Gaja, dusza Ziemi, chce.  Ona chce pokojowego świata, gdzie każdy otrzymuje swoją sprawiedliwą część i każdy szanuje wszystkie królestwa jej przyrody.  Najwyższa rada uniwersalna wybrała jako głównego gracza, duszę o wysoko rozwiniętym duchowym statusie, o starożytnej mądrości i doświadczeniu w dowodzeniu w wielu wcieleniach.  Tą duszą jest Barack Obama.

Urodził się z wizją Gai i ją zachował i ma inspirację i kwalifikacje, aby ją osiągnąć.  Jego reelekcja jest konieczna, aby plan posunął się do przodu, ponieważ jego przeciwnik nie jest ani zdolny, ani zainteresowany do wprowadzenia zmian jakich ten plan wymaga.

Jesteśmy całkowicie apolityczni i nie umniejszamy Mitta Romney!  To jest to, że on i ci, którzy podzielają jego poglądy nie mają motywacji do zmiany finansowego status quo i to, że całkowity brak równości pomiędzy niewieloma, a miliardami ludzi, którzy nie mają nic lub niewiele, nie może dalej trwać i nie będzie.  Ziemia nie pozwoli, aby brak równowagi był kontynuowany.

Myślę, że więcej wyjaśnień jest tu potrzebne.  Plan generalny zawierał, że niektóre osoby będą powodowały różnego rodzaju cierpienia, co da wielu, wielu duszom okazję do likwidacji ich karmy w trzeciej  gęstości i zrównoważenie doświadczeń z innych inkarnacji, aby mogli przejść razem z Ziemią.  Gdy ta część planu została zakończona około dziesięć lat temu, ciemni mieli przystąpić do sił Światła.  Oni jednak tego nie zrobili i dlatego wojny, uprzedzenia, korupcja, chciwość, podziały, terroryzm i inne niszczycielskie warunki 3. gęstości ciągle istnieją.

Zgodnie z pierwotnym planem, to wszystko by dawno już minęło.  Zamierzeniem było, że kiedy Obama zostanie prezydentem,  będzie miał globalną pomoc w jednoczeniu ludzi wszystkich narodów i poprowadzeniu waszego świata do Złotego Wieku. Ten plan zawierał spotkanie miedzy nami dziesięć lat temu i wspólne posprzątanie bałaganu na waszej planecie spowodowanego przez chciwych, niedbałych graczy przy władzy.

Cóż, wciąż czekamy i wysiłki Obamy na przeprowadzenie reform zostały zablokowane przez jego wrogów w Kongresie lub bogatych osób, które kontrolują większość członków.  Poprzez groźby śmierci dla jego rodziny albo blokowanie głosów, Obama był zmuszany do podejmowania decyzji, które sprzeciwiają się jego sumieniu i jego wizji świata.  Po tym jak dowiedział się, że on i jego rodzina mają naszą ochronę, jego umysł został uwolniony od tego głębokiego niepokoju, ale wciąż musiał radzić sobie z nieustępliwą stronniczością i jawnymi kłamstwami lub wypaczeniami faktów.

To, co jest właśnie teraz na pierwszym planie w USA, a co powinno być, to jak naród będzie kooperować z innymi krajami, aby rozwiązać opłakany stan waszego świata!  Jeśli nasze pojawienie stanie się się decydujące dla Obamy na utrzymanie jego pozycji, zrobimy to w wystarczającym czasie przed wyborami.  Jeśli zobaczymy, że jego reelekcja jest pewna, pokażemy się wkrótce potem.

Powtarzam, to NIE jest polityczne!  Gdy się pojawimy, różnice polityczne nie będą problemem w żadnym kraju.  Prawda o nas i wielu innych sytuacjach zostaną ujawnione.
Mateuszu, to jest najbliższy termin jaki mogę podać, kiedy będziemy ujawnieni.  Dziękuję za danie mi okazji do wypowiedzenia się.

19.  Hatonnie, dziękujemy za wyjaśnienie sytuacji w tak wyraźny sposób i za zapewnienie, że czy to na krótko przed, czy krótko po dniu wyborów, oficjalne powitanie naszej uniwersalnej rodziny nastąpi wkrótce!  To kończy nasze obawy, że dusze mogą zdecydować się na odejście, gdy nic dynamicznego nie wydarzy się 21 grudnia – spektakularny dramat przyjdzie z zapoznaniem naszej “kosmicznej” rodziny!

20.  Ukochani pracownicy Światła, wiemy, że wasze naglące uczucie do publicznego potwierdzenia innych cywilizacji wykracza daleko poza ciekawość.  Jest to wasze szczere pragnienie zakończenia wojen, powszechnego cierpienia i przypadkowych aktów przemocy.

21.  Jak już stwierdziliśmy w poprzednich wiadomościach, kontynuacja tych okoliczności jest zależna w dużej mierze od panujących wibracji, które powiększają cechy i zachowania dwoistości -  “dobry” się polepsza, “zły” się pogarsza.  I zgodnie z tym, co powiedział Hatonn o terminach  Głównego Planu, wzywa się do tego “aby dobry stał się lepszy” w tym momencie.

22.  Chociaż dodatkowe lata ciemności spowodowały horrendalne przeciwności dla wielu ludzi, większe znaczenie ma jak to wpłynęło na ich dusze.  Kiedy krótkie życie, urazy i poważne trudności nie były częścią kontraktów tych osób, łaska Boża dała im ewoluowany status duchowy, a kiedy czyny sprawców były poza ich umowami, ich status został zdewoluowany. Oznacza to, że cykl wiecznego życia duszy nie został naruszony w trakcie tych dodatkowych lat ciemności i wiele, wiele milionów dusz zrobiło skok naprzód duchowo i intelektualnie.

23.  Uważamy, że ważne jest, aby po raz kolejny pomówić o niepotrzebnym poczuciu strachu.  Widzieliście, że obawy dotyczące terroryzmu podczas Igrzysk Olimpijskich były na nic.  Apelujemy, aby umieścić wszystkie inne strachem wypełnione roszczenia, prognozy i raporty w tej samej kategorii, nic się nie spełni!  To nie znaczy, że Iluminaci nie mają intencji, aby  próbować wywołać strach.  Oznacza to, że tak jak ich poprzednie próby zawiodły z powodu interwencji naszej rodziny powyżej i na planecie, tak i wszystkie ich inne plany spotka ten sam los, aż ciemność został pokonana.  I wkrótce tak będzie!

24.  Jest zbyt blisko Wzniesienia Ziemi, aby nawet obawy wielu osób mogły opóźnić jej stałe tempo lub zboczyć ją z toru, ale może to stać się dla rozwoju osób w duchowej świadomości.  Obejmujemy wszystkich was w bezwarunkowej miłości, tej najpotężniejszej ze wszystkich energii w tym wszechświecie.  Jeśli tylko to zaakceptujecie możecie być nieustraszeni przed tym, co jest przed wami, spoglądając z radością i ekscytacją na pozostałe dni tego roku i wszystkie lata, jakie nadejdą.  Och, pozwólcie nam tu “zrobić edycję” – nie ma liniowych oznaczeń czasu w tym kontinuum, do którego szybko się zbliżacie, więc zamiast lat, powiemy, wszystkie inkarnacje, jakie nadejdą.
25. W całej tej waszej długiej podróży w tym życiu, podróżowaliśmy z wami w duchu i cieszymy się z wami, że każdy krok przybliża wasze zwycięskie wejście w Złoty Wiek Ziemi.
______________________________________

Miłośći Pokój

Suzanne Ward

Przetłumaczyła Krystal

środa, 8 sierpnia 2012

2 sierpnia 2012

Nie będzie ataków terrorystycznych podczas Olimpiady; powody, dla których ET mogą przybyć wcześniej niż zaplanowali; efekty wibracji na Ziemi zderzają się z wyższymi częstotliwościami; strach i dualność; awaria dostawy prądu w Indiach; strzelanina w stanie Kolorado,USA;  ET wyrażają szacunek pracownikom Światła; przygotujcie się do Złotego Wieku


.
1.  Pełne miłości pozdrowienia od wszystkich dusz z tej stacji, tu Mateusz. Połączenie emisji wibracyjnych z Ziemi z energiami, poprzez które planeta się wznosi, wytwarza różnorodne, mocne efekty.

2.  Powinniśmy porozmawiać o tym, ale najpierw chcemy wspomnieć o najwspanialszym efekcie - z Ziemi są wystrzeliwane niezliczone iskry, a każda z nich oznacza, że  przebudziła się dusza, poszukująca zrozumienia tego, co dzieje się na waszym świecie.  Chociaż ludzie nie wiedzą o tym, że arsenał wojenny jest unieszkodliwiony i wiele tysięcy naszych wspomagających członków rodziny zatacza kręgi na waszym niebie, jest silne odczucie, że coś znaczącego jest tuż, tuż i niektórzy czują, że wróży to dobrze światu.

3.  Rzeczywiście tak jest i chcielibyśmy, by każdy miał tę wiedzę!   Kilka dodatkowych faktów wychodzi na jaw, są one zagrzebane pośród stłumionych przekazów medialnych na temat sensacyjnych wydarzeń i bieżących Igrzysk Olimpijskich.  Na kilka tygodni przed ceremonią otwarcia Igrzysk rozsiewano w Internecie i mediach głównego nurtu doniesienia o planowanych aktach terroryzmu w Londynie, a także donoszono o takiej możliwości.  Iluminaci ciągle rozgłaszają wywołujące lęk informacje.  Nie oznacza to, że nie skłaniają się ku przeprowadzeniu jakichś złowrogich działań,  chcą tylko rozpocząć na tworzeniu strachu mówiąc wam, co mają w zanadrzu.

4.  Nawet wiedząc, że istoty Światła z zaawansowanych cywilizacji z góry i z waszej planety udaremniają spiski czarnych operacji ("Black Ops"), ciemni wciąż próbują.  Nie odniosą sukcesu podczas Olimpiady, lecz ich trwanie w uporze jest zrozumiałe.  Żywią się energią strachu i ich jedynym środkiem utrzymania przy życiu postrzępionych resztek swej dawnej dominacji jest wykreowanie powszechnego strachu, co pozwala im dalej działać.

5.  W uszanowaniu wolnej woli Ziemi, że nie spadną już na was zakrojone na szeroką skalę akty terrorystyczne, wasza rodzina galaktyczna jest uprawniona do zakazania wszelkich takich prób i na bieżąco kontroluje wszystko, co robią Iluminaci i inne nikczemne osoby.  Przez wiele lat załogi statków kosmicznych były w ciągłym kontakcie ze swymi naziemnymi oddziałami wywiadowczymi i Wysoką Radą Wszechświata, dzięki czemu każdy zaangażowany zostanie powiadomiony o tym, co się dzieje w kwestii Olimpiady i wszystkich innych spraw o zasięgu światowym.

6.  W ostatnim przesłaniu oświadczyliśmy, że Rada  uznała za wskazane, by zaczekać z lądowaniem dużej liczby załóg oraz zidentyfikowaniem żyjących na Ziemi członków waszej wszechświatowej rodziny aż do końca roku.  Powiedzieliśmy, że nic nie jest wyryte w kamieniu, tak że spotkanie może nastąpić wcześniej, a potencjalne możliwości, że tak się wydarzy, wzrastają.

7.  Lecz nie 4 sierpnia, podczas igrzysk - to wywołałoby panikę!  Jeśli Rada dojdzie do wniosku, że wszystkie warunki sprzyjają ukazaniu rewelacyjnego widoku w tym dniu, jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi w sposób naturalny przelot przybyszów z pozaziemskich cywilizacji, a nie jakaś mikstura Iluminatów, która ma wyglądać jak inwazja z kosmosu.  Jednakże nie czujcie się rozczarowani, jeżeli ten dzień przejdzie bez żadnych wstrząsających światem wydarzeń.

8.  Możecie sądzić, że wyszczególnienie daty i miejsca jest szaleństwem, ponieważ pozwala Iluminatom dowiedzieć się, kiedy i gdzie stworzyć przerażającą iluzję lub niebezpieczne warunki i w ten sposób udaremnić to, co siły Światła zaplanowały.  Odkąd telepatyczne "anteny" ciemnych zawsze działają, dokładnie tak samo jak anteny sił Światła, wiedzą oni o planie, nawet kiedy wiadomość nie jest podana ogółowi.  Przypuszczalny termin ukazania niezaprzeczalnego dowodu na obecność istot pozaziemskich
na waszej planecie ma powiązanie z kwestią strachu.

9.  Ostatecznym celem ciemności jest pochwycenie dusz, a strach jest ich najbardziej skutecznym narzędziem, ponieważ energia strachu kształtuje barierę pomiędzy duszą a świadomością, przez co dosłownie utrzymuje zalęknioną osobę "w ciemności".  Oto dlaczego bez przerwy nalegamy, abyście nie padali ofiarą groźnych prognoz lub roszczeń.  A przecież widzicie sami, że czas wyznaczony dla tego rodzaju wydarzeń pojawia się i znika i żadne katastrofy nie dochodzą do skutku.

10.  Lecz większość ludzi nie wie, jak odczucie strachu wpływa na nich osobiście, lub że kolektywne uczucia kreują warunki świata, albo że ciemni potrzebują energii strachu, aby mogli nadal siać zniszczenie i śmierć.  Potęga strachu i z kolei, masowa negatywność zawsze była dla Rady nadrzędną sprawą w kwestii czasu pojawienia się przedstawicieli
cywilizacji pozaziemskich na tej planecie.

11.  Postęp i jego brak  z powodu różnych efektów pomieszanych wibracji na planecie i poziom napływających energii skłaniają do poważnych, ponownych rozpatrzeń, aby poczekać do końca roku.

12.  Większa liczba ludzi, włączając najbardziej niezłomnych pracowników Światła, doświadcza różnorodności niepokojących warunków fizycznych, emocjonalnych i mentalnych.  Cała ta energia ma negatywny ładunek.  Same te wibracje energii mogą spowodować anomalie, kiedy świetliste ciała chłonnych osób są przystosowywane do zmiany komórek z węglowych na krystaliczne.  Jest to ważne, aby pić więcej wody i jeść lżejsze posiłki, odpoczywać wystarczającą ilość czasu i dobrze się wysypiać oraz spędzać więcej czasu w spokoju i samotności lub przebywać na łonie natury, o jest ile to możliwe.

13.  Co więcej, ponieważ wszystko jest energią, która fluktuuje coraz to z inną częstotliwością, systemy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne również są zakłócane.  Ostatnim przykładem była awaria dostawy prądu na wielką skalę w Indiach.  Nawet jeśli jest to wydarzenie wspomagane przez Iluminatów, taka awaria nie jest niespodziewanym efektem negatywności spełniającej wyrównania energii planetarnych, w tak niewielkim dystansie, jaki dzieli Ziemię od wejścia w czwartą gęstość.

14.   Zestawienie tych efektów kreuje strach na wielką skalę, niedogodności, gniew i trudności finansowe, a negatywne wibracje emitowane przez te zbiorowe reakcje zderzają się z częstotliwościami energii, przez które przechodzi planeta.  Kiedy Ziemia będzie dalej zmierzać po swoim kursie, zderzenia te będą nasilać się i takie będą tego skutki.

15.  Nieustępliwość mrocznych serc i umysłów jest przyczyną tej sytuacji.  Gdyby Iluminaci zastosowali się do swej niegdysiejszej zgody na to, by przyłączyć się do sił Światła około dziesięć lat temu, gdy planeta była w znacznie niższych częstotliwościach, można by było uniknąć tego, co się teraz dzieje.  I to doprowadziło nas do braku rozwoju jakiego teraz doświadczacie.


16.  Nie potrzebujecie przypomnienia, że skoro pod koniec roku wszelka ciemność na Ziemi zniknie, pozostało tylko pięć miesięcy, podczas których wiele należy wykonać.  Podczas gdy zrobiono napawający optymizmem postęp w negocjacjach z niektórymi z waszych przywódców i przedstawicielami pozaziemskich cywilizacji, czołowi członkowie Iluminatów są krnąbrni jak zawsze.


17.  Wojny domowe nadal szaleją i tyrani wciąż królują w wielu krajach.  Uporczywe podziały w kwestii pozornie niezliczonych spraw nadal się utrzymują, nowe rządy są w rozsypce a stare rządy pełne sprzeczek.  Zubożenie powoduje ogromne cierpienie i śmierć.  Wydaje się nie mieć końca korupcja, a wiele krajowych gospodarek jest w poważnych tarapatach.  Mówiąc krótko, na pierwszy rzut oka wydaje się, jakby wszystko było tak jak zwykle i takie ogólne postrzeganie powoduje, że nieoświeceni ludzie obawiają się o to, co przyniesie przyszłość.


18.  Tak więc, strach i dualizm są ciągle żywe i wierzgają, odstraszając od wszczęcia poważnych reform.  To jest wasz świat i wy jesteście odpowiedzialni za przejęcie steru, aby osiągnąć to, czego chcecie, ale ponieważ wymogi są bardzo duże, a czasu niewiele, istnieje potrzeba pokazania czegoś szokującego, co przyciągnie uwagę świata.  Tym czymś będzie pojawienie się innych cywilizacji.  Nie potrafimy powiedzieć,  kiedy, bo nie zostało to zatwierdzone, ale możemy zapewnić, że nastąpi to w rozsądnym i gwarantującym bezpieczeństwo czasie i w sposób jak najbardziej sensowny.


19. Jest więcej w tej niezrozumiałej strzelaninie w Kolorado, USA, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.  Wszyscy zaangażowani - strzelający, osoby, które zostały zabite lub ranne i wszystkie rodziny przeżywają to, co zostało wybrane w ich umowach dusz lub w doraźnie zmienionych grupowych umowach dusz uczestników i w końcu te fakty połączą ten incydent  z Iluminatami.


20.  Nasze serca lgną do osób, które zostały poszkodowane oraz ich rodzin, a także rodzin i przyjaciół tych, którzy zginęli.  Bardzo chcemy, by mogli oni wiedzieć, że ich bliscy żyją teraz w Nirwanie w radości, i że wszyscy zgodzili się na poziomie duszy znieść ten ciężar, dokonując wielkich skoków w ewolucji.


21.  Życzymy każdej osobie, która boleje z powodu utraty ukochanej rodziny i przyjaciół, by dowiedziała się o  aktywnym, różnorodnym, ekscytującym życiu w Nirwanie.  Lecz oni tego nie wiedzą, a zamiast cieszyć się sytuacją swoich bliskich, mają złamane serca.


22.  Ponownie warto wspomnieć, że choć Ziemia otrzymuje ogromną pomoc wzniesieniową od istot pozaziemskich, które zapobiegają aktom terroryzmu na wielką skalę, wy jesteście odpowiedzialni za wszystko, z wyjątkiem czasu ich przybycia.  Jeśli ma być zmiana w gorzkiej kontrowersji na temat łatwej dostępności broni oraz skierowanej na wojnę mentalności waszego społeczeństwa, musi ona przyjść ze strony pracowników Światła.  To nie przypadek, nie ma żadnych zbiegów okoliczności!  że ta niedawna tragedia była w tym samym miasteczku (Aurora, Kolorado -- Kr), gdzie podobny incydent miał miejsce kilka lat temu.  To nieomylny znak.  Jeśli chcecie, aby przemoc się skończyła, należy podjąć działania.


23.  W żaden sposób nie mówimy przez to, że jesteście niedbali, jesteśmy dalecy od tego!  Mamy dla was najwyższą cześć i szacunek.  U podstaw tego problemu broni i wszystkich innych instrumentów zabijania, i jak wszystkiego, co rodzi nienawiść, pogardę, przemoc, niesprawiedliwość i śmierć, są ogromne macki ciemności.  Światło jest znacznie potężniejsze i działania, które służą Światłu są odpowiednio silniejsze - właśnie dlatego zdobyliśmy wyższą pozycję w tej bitwie Światła przeciw ciemności.  Pomyślcie o wszelkiej korupcji i oszustwach, jakie ujawniliście dla świata i postępie, jaki się dokonał w tej niezwykłej różnorodności ludzi i środowisk.  Kontynuujcie tę dobrą robotę!


 24.  Będziemy cieszyć się z wami, gdy wszystkie prawdy ujawnią się wraz z dowodami postępu, jaki dokonał się jawnie w niezliczonych miejscach.  Tak jak wszyscy, którzy biorą udział w tych działaniach, macie uzbroić się w cierpliwość, aż właściwy moment będzie na wyciągnięcie ręki - i my i wy.  I wszyscy możemy być cierpliwi, wiedząc, że wraz z czasem, który kurczy się z dnia na dzień, muszą przyjść szybko objawienia i korzystne zmiany.


25.   A teraz, prosimy nie interpretujcie naszego wyjaśnienia jako zdecydowanego ciosu dla Ziemi - bo tak nie jest!  Mamy przewagę nad ciemnymi i będą oni stopniowo odchodzić.  Jest to niezwykle ważne, aby  się na nich nie skupiać, zwłaszcza na karaniu ich za to, co zrobili lub na opóźnieniach tego monumentalnego przedstawienia.


26.  Zamiast tego przygotowujcie się do życia w Złotym Wieku Ziemi.  Sugerujemy, abyście nie ugrzęźli w zastanawianiu się, którzy politycy są uczciwi, lub za którą radą iść w inwestowaniu waszych pieniędzy - całkiem niedługo otrzymacie te odpowiedzi.  Pozbądźcie się błahych zainteresowań i powierzchownych społecznych norm.  Jeśli to możliwe, unikajcie konfrontacji z ludźmi, ale jeśli nie jest to możliwe, nie dajcie się wciągnąć w argumenty - wydatki energii w takich sprawach często skutkują tylko
negatywnością, frustracją i płonnością.  Zaufajcie swojej intuicji i szanujcie swoją duszę, swoją jaźń.


27.  Żyjcie z poziomu serca, jak Bóg powiedział: "Serce jest siedzibą duszy."  Wyobraźcie sobie siebie w świecie, gdzie panuje pokój, wzajemny szacunek, współpraca, uczciwość, obfitość dla wszystkich i życie w harmonii z przyrodą.  W continuum ten cudowny świat, który jest współtworzony już istnieje, a w czasie liniowym, prawie tam jesteście!


28.  Od kilku lat oferujemy duchowe oświecenie, wskazówki i zachętę, a jest to naszym przywilejem i radością, że  to robimy.  Nasz serwis informacyjny nie będzie wkrótce konieczny - komunikacja waszych dusz z waszą świadomością dostarczy wszystkich potrzebnych informacji.  Być może będziecie się uśmiechać, kiedy zdacie sobie sprawę, że wszystko, co wam powiedziałem, było w waszej wiedzy przez cały czas, a wszystko, co  zrobiliśmy, było delikatnym odwoływaniem się do waszej pamięci.


29.  Celem każdej inkarnacji jest samo-odkrywanie pozwalające tej wypełniającej przygodzie rozwijać się w swoim czasie na drodze do waszej nieograniczonej zdolności kochania.  Moc miłości bezwarunkowej, tej najwyższej siły w kosmosie, jest kluczem do wszystkich wzniosłych chwał Złotego Wieku i ponad ten Wiek.


30.  Teraz otulamy was bezwarunkową miłością -  gdy my oraz inne, niezliczone istoty Światła, towarzyszą  wam na progu czwartej gęstości.

Miłość i Pokój,

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Przetłumaczyła Anna Bogusz-Dobrowolska, edycja Krystal

czwartek, 2 sierpnia 2012

4 lipca 2012

Aresztowania są nieuchronne; negocjacje światowych liderów i kosmitów, uczestniczą w nich też Iluminaci, obszary postępu; Obama, wszystko oparte na ciemności zaniknie do końca tego roku; inicjacja reform tymczasowych, zmiany po tym, planeta wejdzie do czwartej gęstości, powód zwłoki lądowań kosmitów; obowiązki w stosunku do siebie


 
Tu Mateusz, przesyłam pełne miłości pozdrowienia od wszystkich dusz z tej stacji. Z radością mówimy wam, że znaczna część działań o dużym znaczeniu jest już w toku. Jednakże, jest to bardzo możliwe, że niektóre informacje, które mogłyby być publikowane, nie będą – mianowicie znaczna liczba wysokich rangą Iluminatów jest w kolejce do aresztowania – dokonania na najwyższym poziomie są znane głównie stronom uczestniczącym.

W różnych częściach świata prowadzone są negocjacje pomiędzy przedstawicielami cywilizacji, które pomagają Ziemi a niektórymi z przywódców w waszych rządach, sektorach bankowości, wytwórczości, w wojsku, sektorach rolnictwa, przemysłu wydobywczego, medycyny, edukacji, religii, transportu, rozrywki - faktycznie, w każdym obszarze życia w waszym świecie. Biorąc pod uwagę to spektrum i poziom uczestników, nie będziecie zaskoczeni tym, że niektórzy z szeregów Iluminatów są pośród nich.

Przedstawiciele “przestrzeni kosmicznej” weszli na te spotkania, nie różniąc się od was wyglądem, następnie przybrali swoje naturalne ciała, aby za jakiś czas powrócić do swej pierwszej powierzchowności. Jak możecie sobie wyobrazić, ta przemiana, a faktycznie prawdziwa obecność tych osób z innych światów wywarła głębokie wrażenie na waszych negocjatorach. Jednakże jedynym celem przybyszów galaktycznych jest dostarczenie dogłębnych rezultatów – mądrych decyzji waszych ludzi, które teraz wychodzą na jaw.

Grupa wizytujących dokonała przekonującej prezentacji, która otworzyła oczy waszych negocjatorów na szaleństwo w postępowaniu, jeśli chodzi o konkurencję, konflikty, korupcję, podboje i oszustwa. Niektórzy Iluminaci z miejsca okazywali gorliwą akceptację, inni byli mniej entuzjastyczni, ale ponieważ jest to jasne, że ich dni się kończą, przyłączają się do swoich kontrahentów, którzy można powiedzieć, dobrowolnie opuszczają statek.

Dysputa pełna wiedzy i rozsądne dyskusje, które prowadzą do rozszerzenia świadomości I współpracy, zawsze są lepiej widziane niż rozwiązania siłowe. Co więcej, jedynie te środki, przy pomocy których wojownicy światła toczą batalię, niosą ze sobą światło. Oświecenie ułatwia płynne przejście ze starych systemów na nowe i to jest naprawdę ważne, ale większe znaczenie ma to, że to wasi przywódcy we wszystkich tych dziedzinach, a nie osoby z innych cywilizacji, wyznaczają nowy kurs dla waszego świata.

Godny uwagi postęp został uczyniony w dwóch dziedzinach, ze skutkiem natychmiastowym – w organach władzy i w światowej gospodarce. Na podstawie faktycznych doniesień w mediach głównego nurtu, nie wydaje się, że tak jest, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę. Wiele się mówi i mało robi w Stanach Zjednoczonych i krajach zwanych strefą euro, a wszystkie z ich ogromnych długów rosną z dnia na dzień.

Według waszych analityków rokowania dla świata są złowrogie. Ponieważ nie mają oni pojęcia, że dzisiejsza sytuacja jest istotnym wstępem do ustanowienia uczciwych i sprawiedliwych systemów, ich wnioski są oparte na historii i naukowych poglądach na temat jak sobie poradzić z międzynarodowymi sprawami gospodarczymi. Jak wszystko, co jest prognozowane na tej podstawie, te analizy ekonomiczne nie mają zastosowania w tej epoce, która jest bezprecedensowa we wszechświecie.

Wiele się mówi na temat licznych niewiadomych w różnych rządach, takich jak: Ukierunkowanie nowego przywódcy Egiptu i reakcja połowy kraju, która nie głosowała na niego. Dokąd doprowadzi potęga nuklearna Iranu? Jak będzie rozwiązana długoletnia niechęć pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami? Co się dzieje w Pakistanie? Jak inne narody mogą zareagować na wojnę domową w Syrii? Do jakiego stopnia groźna może się stać Korea Północna? Jakie są plany przywódców Rosji i Chin? Co zrobić ze zubożałymi krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej?

Ponieważ pewien szczególny problem jest w czołówce tak wielu umysłów na całym świecie, będziemy o nim mówić. Prezydent Obama zostanie wybrany ponownie i to obecnie nie jest kwestią polityki bardziej niż kiedykolwiek. Często mówiłem wam, że mistrzowscy planiści Złotego Wieku zwrócili się do tej duszy z wysoce rozwiniętej cywilizacji, aby przyszła na tę planetę konkretnie wypełnić jedną z najbardziej strategicznych ról w tej fazie wznoszenia Ziemi z trzeciej gęstości i wejścia w czwartą. A wy wszyscy z tym się zgodziliście, gdy entuzjastycznie wybraliście swoje role w tym życiu.

Mówiliśmy także o potężnej opozycji wobec wysiłków Obamy na rzecz przeprowadzenia wielce koniecznych reform w kraju oraz działań w celu osiągnięcia pokoju na świecie. Nie ujawniliśmy wcześniej, że wojownicy światła z jego ojczyzny przybyli, by chronić go i jego rodzinę przed bandą ciemnych reptilian, również z innej planety, wynajętych przez Iluminatów do zabicia Obamy. To pokazuje, jak bardzo ci ciemni boją się o to, że ten prezydent zakończy ich długie panowanie i mają rację. Wkrótce nie będą już mieli więcej środków na zakup zabójców, członków Kongresu i rzesz lobbystów – wówczas wszyscy ujrzą światło Obamy i rozsławią jego mądre przywództwo i działania w kierunku jedności świata.

Te i inne krajowe i międzynarodowe sytuacje związane z interesami czy troskami można najtrafniej opisać jako robienie różnych kroków w kierunku “światła na końcu tunelu.” Ponieważ pęd energii przekształcenia świata nie może zostać spowolniony lub zbity z toru, pojawi się stabilność we wszystkich obecnych zawirowaniach. Ideologie i filozofie, które przeniknięte są strachem i podziałami, osłabną, a te kamienie węgielne dwoistości znikną zupełnie, gdy planeta wejdzie w dolne płaszczyzny czwartej gęstości w okolicach końca tego roku.

Od owej chwili wszystko, co emituje niskie wibracje, ustąpi. Będą to włodarze tyranizujących reżimów lub kultury, które wzbraniają kobietom nadanych przez Boga oraz cywilnych praw; Sataniści; kontrolerzy waszych zaawansowanych technologii, którzy wykorzystywali je do niszczycielskich celów; dostojnicy Watykanu; osoby, które wciąż cenzurują informacje lub zlecają produkcję filmów, które gloryfikują wojnę lub przedstawiają przybyszy z kosmosu jako potwornych najeźdźców.

Jak to możliwe, że zajdą prawie niewyobrażalne zmiany w warunkach I zachowaniu do końca tego roku? Wówczas na Ziemi mieszkać będą tylko osoby wypełnione światłem. W międzyczasie będzie chaos i zamieszanie. Wiele planów zostanie przerwanych, kiedy zostaną zainicjowane zmiany. Będą negocjacje o zakończenie walk i oddelegowanie wojsk, powrotu uchodźców do swoich domów. Prawa, zasady, przepisy i praktyki, które są niesprawiedliwe i szkodliwe zostaną obalone, w tym nieuczciwe stawki podatkowe. Redystrybucja bogactwa w waszym świecie ułatwi, a następnie zakończy rozmyślną rozbieżność pomiędzy grupą nielicznych a masami.

Inne istotne zmiany przyjdą stopniowo, po tym, jak planeta wejdzie w czwartą gęstość. Członkowie wszechświatowej rodziny pomogą wam w działaniach, które wymagają technologii, takich jak wyeliminowanie wszelkich źródeł zanieczyszczeń w waszym powietrzu, wodach i glebie oraz w innych środowiskowych pracach konserwatorskich, a także przy nowych formach energii i transportu. Wasi przywódcy, z których wszyscy będą mieli duchową i moralną integralność, będą nadal dodawać lub wzmacniać działania reformatorskie, a Ziemia będzie nadal powracać do swojej pierwotnej rajskiej tożsamości oraz umiarkowanego klimatu na całym świecie.

Wszystkie te różnice z życia jakie już znacie, są rzeczywiście dramatyczne, lecz to wasza rozszerzająca się świadomość i duchowa jasność przyniesie najpiękniejsze zmiany osobiste, skoro wznosicie się z Ziemią poprzez czwartą gęstość do piątej. Po drodze uzyskacie doskonałe zdrowie i odrosną wam brakujące kończyny i narządy. Nie tylko będzie można przezwyciężyć skutki tendencji związane ze starzeniem się, ale ci, w podeszłym wieku stopniowo staną się młodsi. Będziecie porozumiewać się telepatycznie z duszami gdzie indziej we wszechświecie, podróżować astralnie i odwiedzać ukochane osoby w Nirwanie. Dzięki wizualizacji, dowiecie się, jak zamanifestować to, co chcecie.

W skrócie, będziecie korzystać ze swoich wrodzonych mocy, które zawsze były waszym prawem i zajmiecie prawnie przynależne wam miejsce wśród waszej wszechświatowej rodziny wielowymiarowych, wiecznych dusz.

Obecnie, w trakcie krótkiego czasu, gdy Ziemia kończy swe istnienie w 3. gęstości, pozostali ciemni podejmą ostatnie, rozpaczliwe wysiłki, by zatrzymać resztki swoich wpływów i rozległe fortuny. Przez krótką chwilę z ust opornych polityków będą kontynuowane jawne kłamstwa i także spolaryzowane poglądy ludzi na temat tego, co najlepiej służy ich osobistym interesom. Ziemia nadal musi uwalniać jakieś negatywności poprzez wydarzenia geofizyczne. Sytuacje takie jednak to ”samo życie”, przez tak długo, że większość ludzi jest z tym oswojona i je zaakceptuje.
Tym, co spowoduje znaczny niepokój, będzie nadejście wstrząsających prawd i alarmujących wieści o wysokiej liczbie ofiar, kiedy wiele dusz opuści planetę z tego czy innego powodu.

Przetłumaczyła Anna Bogusz-Dobrowolska

_______________________________________________

cz. 2

Ta kombinacja to wystarczająco dużo dla populacji do poradzenia sobie emocjonalnie i mentalnie, bez dodawania do tej mieszanki dziwnych istot wychodzących ze statków kosmicznych. Z tego powodu Wysoka Rada zdecydowała, by opóźnić lądowania oraz ujawnienie tożsamości istot pozaziemskich żyjących wśród was. Korzyści tego opóźnienia są dużo większe niż przewidywany strach z powodu przedwczesnego przedstawienia „obcych”.

Rada, w której zasiadają najbardziej wyewoluowane dusze we wszechświecie rozsądnie przypuszczała, że nastąpiłyby już wystarczające zmiany tak, aby członkowie wszechświatowych rodzin mogli być powitani przez ludzi Ziemi. Ale twierdza ciemności przetrwała dużo dłużej niż można było logicznie przypuszczać.
Dusze, które zgodziły się zaakceptować głęboko ciemne role, które zaoferowały milionom szanse na zakończenie ich trójwymiarowej karmy, a potem dołączyłyby do sił Światła, same były wysoko wyewoluowanymi duszami. Kiedy weszły w umowę, zrobiły to z pewnością, że ich duchowa moc oprze się pociągowi trzymania się mrocznych dróg. Zamiast tego, zostali oczarowani kontrolowaniem mas i gromadzeniem wielkiego bogactwa, zapadli się w głębię ciemności i świadomie odmówili uszanowania swojej umowy.Ich potężna globalna sieć utrzymywała zdecydowaną większość waszej populacji w dualności i stanie mentalnym utrzymującym ludzkie umysły zamknięte. W żadnym wypadku nie są to ludzie „źli” – po prostu utknęli w ograniczeniach 3. gęstości. Ich podstawowe wierzenia były formowane przez różnorodne techniki kontroli umysłu, włączając w to orientację, iż jeżeli jakakolwiek inna cywilizacja istnieje i kiedykolwiek przybędzie na Ziemię, to w celu anihilacji planetarnej populacji. Nawet niektóre telepatyczne przekazy, lub tak się wydające, mówią że cywilizacja wydająca się życzliwą tak naprawdę zamierza was podbić i zniewolić. Inne wiadomości uzurpują, że Kosmici będą was ewakuować przed katastroficznym oczyszczeniem, które zdewastuje planetę, a jeszcze inne donoszą o jakimś stopniu zniszczenia, ale bez ratowania was. Wszystkie te stwierdzenia są zaprojektowane na stworzenie strachu i są czystym nonsensem. Dlatego tez często zalecaliśmy ostrożny osąd względem informacji ze wszystkich źródeł. Spytajcie wewnątrz siebie i zaufajcie intuicji co jest prawdą a co nie. Rozwinięcie osądu i nauczenie się ufania wiadomościom od swojej duszy do świadomości nie tylko wyeliminuje niepotrzebne uczucie strachu, ale jest też krokiem w górę w rozwoju duszy.

Rada zna zbiorową świadomość mieszkańców Ziemi, wiedzą więc, że przybycie istot pozaziemskich w tym momencie spanikowałoby większość ludzi. Nie tylko stworzyłoby to większą negatywność dla Ziemi do pozbycia się, ale też wzmocniłoby ciemnych – oni prosperują dzięki energii strachu.

W tym krytycznym momencie, rozsądnym dla was i waszych braci i sióstr z gwiazd wydaje się spotkanie bliżej końca tego roku, kiedy to będą mogli dołączyć do was w pełni rozpoznani i otwarcie asystować wam bez żadnych opłakanych reperkusji. Moment ten nie jest jednak zapisany na kamieniu – może się to stać wcześniej. Trwa ciągłe monitorowanie ziemskich wydarzeń i tego, jak efektywnie intensywność Światła podnosi zbiorową świadomość i gdy tylko nie będzie już możliwości wystąpienia masowego strachu, nasza gwiezdna rodzina połączy się z wami.

W międzyczasie będą nadal używali technologii dostępnej na statkach, by zredukować toksyczne efekty smug chemicznych i innych zanieczyszczeń. Będą kontynuowali wygładzanie efektów trzęsień ziemi i łagodzili siłę wielkich burz bez zmniejszania ilości odpuszczanej negatywności. Będą kontynuowali sabotowanie broni, blokowanie najpotężniejszych elementow technologii kontroli pogody Iluminatów i niszczenie ich operacji w ogromnych podziemnych ośrodkach. Ponadto, z boskim przyzwoleniem, mogą przemieścić konkretne osoby, które odmawiają odstąpienia od aktywności szkodzących ludzkości.

Wiedząc o tych wielkich skokach naprzód i innych wspaniałych, odmieniających życie wydarzeniach, które nadejdą, możecie już czuć się radośni, podekscytowani, pewni i dobrze przygotowani by przezwyciężyć wyzwania, które możecie napotkać w najbliższych kilku miesiącach. A miesiące te przelecą szybko – wasz zmysł czasu mijającego coraz szybciej będzie się zwiększał w miarę jak planeta się wznosi.

Jeżeli doświadczacie anomalii które nie są wynikiem choroby, to bardzo prawdopodobne, że są to efekty dostosowywania się do narastająco wysokich poziomów energii, przez które przechodzi Ziemia, w miarę jak wasze komórki przechodzą z węglowych w krystaliczne. Te anomalie niedługo miną.

Wy jesteście swoją pierwszą odpowiedzialnością. Nie jest to samolubność bądź egoizm, ani brak miłości czy troski o innych. Tylko wy możecie podjąć decyzje, które są zgodne z waszymi instynktami i intuicją, przewodnictwem waszej duszy dla waszej świadomości, które popycha was na ścieżki zgodnie z kontraktem duszy w tym życiu. To mogą być zmiany w stosunkach towarzyskich, zatrudnieniu, zamieszkaniu, przynależności grupowej i innych zainteresowań i aktywności.

Na innym poziomie, możecie pozbywać się trywialnych zainteresowań i bezsensownych dążeń i odejście od potrzeby zagarniania dóbr materialnych. Złoty Wiek Ziemi nie zawiera zainteresowań, przyzwyczajeń, nastawień lub zachowań, które są sztuczne i szkodliwe dla was bądź innych, takich jak zazdrość, zawiść, ego-centryzm, nienawiść , zgorzknienie. Jeżeli te lub podobne rozpoznajecie w sobie, czas na zmiany. Skoncentrowanie się na waszym życiu we wspaniałym Złotym Wieku, który szybko nadchodzi, pozwoli wam objąć innych i samo życie z miłością.

Celem każdej duszy jest ewoluować duchowo i intelektualnie. Uzgodnienia przedurodzeniowe, które są zaprojektowane dla wzrostu duszy wszystkich, którzy chcą dzielić życie, dokonywane są w bezwarunkowej miłości. Gdy doświadczacie karmicznych lekcji, które wybraliście, wasze życie płynie gładko. Jeżeli powstaje ciężki niepokój i pragnienie zmiany okoliczności, oznacza to, że uzgodnione doświadczenie zostaje zakończone i nadszedł czas by przejść do następnych wyborów w kontrakcie. W wibracji lżejszych planów energii które osiągnęła Ziemia, zarówno zadowolenie jak i brak satysfakcji są zwiększone - pozwólcie wrażeniom, które odczuwacie prowadzić was w decyzjach i akcjach.

W przypadku ekstremalnie trudnych sytuacji, świadomość nie rozumie że okoliczności sprzyjają uczeniu się i wzrostowi, ale dusza wie, że osiąga równowagę, której potrzebuje by ewoluować. Gdy osoba poważnie odejdzie od warunków kontraktu – powiedzmy, poprzez nadmierną kontrolę bądź okrucieństwo ponad to co odbiorca wybrał – cierpiąca dusza wzrasta wykładniczo, a krzywdząca de-ewoluje się. Boska łaska zawsze pociesza i podnosi tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani – to jest, o ile sami tego nie wybrali w kontrakcie duszy – a „obrażający” zaciąga równie ciężką do zniesienia karmę.

Podążając tokiem tego rozumowania „obrażających”, nie potrwa długo nim będziecie wiedzieli kto został aresztowany za zbrodnie przeciwko ludzkości i inne postępki, które przeciwnie wpłynęły na życie na Ziemi. Osoby te zbłądziły daleko od ich kontraktów duchowych. Niektórzy zostaną skazani, a inni umrą przed procesem, ale nikt nie ucieknie przed samo-osądem. Poprzez fizykę, która rządzi tym wszechświatem, podczas procesu przeglądania swojego życia w Nirvanie, poczują dokładnie ten sam ból i udrękę, której doświadczyli wszyscy ci, których życia zostały dotknięte ich diabolicznymi planami. Proces tego rozdzierającego samo-ukarania jest poza waszą zdolnością wyobrażenia sobie, podobnie jak ich zdeewoluowane możliwości w następnej inkarnacji.

Wiedząc co leży przed nimi i rozumiejąc, że są najsłabszym ogniwem w wiecznym łańcuchu jakim jest nasza rodzina dusz, pozwoli wam łatwiej odczuwać przebaczenie. Wysokie wibracje przebaczenia, jak wszystkie inne boskie ekspresje, są wzrostem duszy w działaniu.

Świetliste dusze wszechświata promieniują miłością i kibicują w miarę jak radośnie przemierzacie tę ostatnią prostą do Złotego Wieku Ziemi.


______________________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books 
 
Przetłumaczył Michał , edycja Krystal - Transformacja 2012

Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam wszystkich tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com,  lub Krystal (koordynator polskich tłumaczeń) kasik8@gmail.com Transformacja2012

Z góry dziękujemy
MATTHEW'S TRANSLATIONS

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN
http://mattthewmessages.blogspot.com/- ENGLISH
http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN
http://matthewturkish.blogspot.com/ - TURKISH
http://matthewcroatian/.blogspot.com - CROATIAN/HRVATSKI - NEW 
http://matthewhebrew.blogspot.com - HEBREW/ עברית - NEW
http://matthewslovenian.blogspot.com - SLOVENIAN /Slovenščina - NEW
http://www.matthewingreek.blogspot.com/ - GREEK/ΕΛΛΗΝΙΚΑNEW 

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://despertando.me/

piątek, 22 czerwca 2012

03.06.2012

 Matthew Ward
03.06.2012


Postęp Światła: dowód opóźniony w niektórych dziedzinach, oczywisty dla innych; Ziemia jest gotowa do wejścia do czwartej gęstości; media raportują; reformy i rewelacje będą przyspieszone; środki ostrożności w komunikacji telepatycznej, rozwiązania dla odmiennych przekonań ; pacjenci psychiatryczni, niektóre zmiany na początku Złotego Wieku, referencje informacyjne (w linku angielskim pod przekazem) 


1. Pełne miłości pozdrowienia od wszystkich dusz z tej stacji, tu Mateusz. Nasza miłość do was jest niezmierna, jak również szacunek i podziw. Wasze trwanie w świetle zawsze jest silne, nawet mimo to, że chociaż zbliża się już połowa tego przekształcającego świat roku, nie wydarzyło się nic, co moglibyście uznać za rozstrzygający dowód. Jest logiczne, byście oczekiwali, że zaraz wszyscy ujrzycie na niebie tysiące pojazdów kosmicznych; załogi licznie lądujące i oficjalne witane; a zamęt, wojny i inne akty przemocy w widoczny sposób ograniczane.


2. Zawsze wraz z wami oczekiwaliśmy takiego rozwoju wypadków i w związku z tym wszystkim mamy to, co wy nazywacie “mieszanymi” uczuciami. Wiemy, że miliony ludzi ciągle jeszcze spalają karmę trzeciego wymiaru; Boża łaska przyznaje jeszcze liczniejszym zmienione kontrakty dusz, aby przeszły one wcześniej, w pełni spłacając kredyt karmiczny, a jeszcze więcej milionów rozwija się w przyspieszonym tempie, dzieląc cudze ciężary karmiczne. Lecz smuci nas to, jak i was, że ci najznaczniejsi z ciemnych nadal mają dość wpływu, by powodować niemałe cierpienie. 


3. Tym niemniej proszę, nie myślcie ani przez chwilę, że Ziemia nie zgłosi się na czas do niebiańskiego okna, aby wejść na czas w czwartą gęstość, gdzie ciemność nie może istnieć. “Wydarzy się absolutnie wszystko, co musi wyprzedzić ten pamiętny happening! Jednakże dogłębne zmiany i odkrycia nie nadejdą stopniowo dla łatwiejszej asymilacji społecznej i przystosowania się, lecz ruszą o wiele szybciej i to w większych dawkach niż zaplanowali i przewidzieli mistrzowie Złotego Wieku”.

czwartek, 7 czerwca 2012

1.05.2012

 Matthew Ward
1.05.2012


Moc i wyrazy miłości; ewolucja duszy, wiedza pracowników Światła, możliwości, nie ma czego się bać

1. Z pozdrowieniami pełnymi miłości od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz. Ostatnio miliony istot na całym świecie aktywnie obserwowało Dzień Ziemi, dziś jest Światowy Dzień Miłości, a Światowy Dzień Wyzwolenia nadchodzi. Szanujemy te wydarzenia, które świętują miłość do waszej planety, miłość do ludzi i umiłowanie wolności, tak żeby ludzie wszystkich nacji mogli żyć radośnie i bez strachu.

2. Dostaliśmy pozwolenie i przekazujemy krótki fragment z pierwszego newsletter’a z 11 kwietnia 2003 Fundacji Światowego Dnia Miłości:

Miłość zaczyna się ode Mnie. Przyłączcie się do ludzi z całego świata, tak jak my. Świętujmy i dzielmy się miłością, którą mamy w sobie. Jest to szczególny dzień przypominający, że miłość jest ogniwem łączącym nas wszystkich. Jest to również niesamowita moc, która uzdrawia i zmienia wszystko, czego dotknie.
Każdy z nas jest potężną siłą miłości, jeśli pozwolimy tej energii się uwolnić. Nie ma nic takiego, co musimy ostatecznie zrobić, trzeba tylko pozwolić sobie odczuwać i być miłością. To takie proste. Światowy Dzień Miłości jest po prostu naszym sposobem powiedzenia – pamiętajmy, miłość należy do nas i jest częścią każdej chwili naszego życia.

3. Tak, ukochane dusze, miłość jest właśnie tak prosta, pozwólcie jej po prostu być! Tak często jak słowo miłość jest wypowiedziane, napisane lub przeczytane, miłość jest możliwa – prawdopodobna! - ale moc miłości i tak wiele form ekspresji miłości pozostaje nierozpoznanych. Miłość i Światło to dwie twarze, że tak powiem, esencji energetycznej Stwórcy, tej najpotężniejszej siły w kosmosie. Szczególnie teraz, kiedy tak mało czasu pozostało do momentu, kiedy Ziemia osiągnie czwartą gęstość, ważne jest, aby zrozumieć, że miłość jest kluczem do Wzniesienia każdej duszy. Dlatego poprosiłem Mamę, aby zacytowała tutaj ten fragment książki, w którym rozmawialiśmy o miłości i Świetle.


********************

4. [Poniższy fragment pochodzi z poprawionego wydania "Oświecenie dla Nowej Ery".]

Suzanne: Myślałam, że poprzez miłość do innych, automatycznie wysyłamy im światło, ale teraz się zastanawiam, czy może to oznaczać coś więcej.
Mateusz: Mamo, masz rację, że uczucie miłości dla kogoś niesie im światło, ale masz też rację, że kryje się w tym coś więcej. I choć nie jest konieczne rozumienie procesu przesyłania Światła do tego, żeby był on skuteczny, to jednak wytłumaczę jak to działa.
Światło jest w twoim duchu, to uczucie można opisać jako beztroskę, kiedy coś daje ci radość lub pamiętasz coś, co było dla ciebie ważne. Pomyśl, jak się czujesz, kiedy jeden z twoich psów trąca cię nosem, lub słyszysz jedną z twoich ulubionych symfonii, albo kiedy widzisz piękny zachód słońca – to jakby cała twoja istota wypełniła się Światłem i tak się właśnie dzieje. Jesteś wypełniana Światłem – po prostu, poprzez doświadczenie.

Światło pochodzi z twojej duszy, łączy się z umysłem i płynie przez całe twoje ciało, żeby wyzwolić piękne uczucia lub inspiracyjne ‘Aha’! Nie musiałaś nic robić, by doznać tego uczucia i cokolwiek je wywołało, nie wymagało szczególnych starań, by je w tobie wykreować. Tak się dzieje, ponieważ twoja dusza jest wyczulona na Światło!
Światło, nazwijmy je miłością, bo o tym tu właśnie mówimy, przekazywane od jednej istoty do drugiej, nie różni się w przyczynie i skutku, ale to ty możesz chcieć to zainicjować poprzez skupienie się na kimś. Gdy to zrobisz, natychmiast wibracje w twoich myślach i uczucia docierają do tej osoby. Energia płynie od ciebie wzdłuż twoich intencyjnych myślokształtów i intensywności i ta sama porcja miłości, którą wysłałaś płynie pod właściwy adres. Nie ma fałszywych adresów, ponieważ intencja i uczucia są zupełnie jasne. Odbiorca, oczywiście, nie będzie tego świadomy, ale jego /jej dusza będzie wiedziała o „przesyłce”.

Myślę, że rozumiem, Mesz, kochany. Mówiłeś już o wrażliwości na Światło, ale nie jestem pewna, jakie są tego skutki. A może powinnam powiedzieć, że nie wiem, jakie to uczucie. Czy możesz mi powiedzieć, jak możemy wiedzieć, czy otrzymujemy Światło i jak je wykorzystać w codziennym życiu?
Z radością ci to powiem, Mamo! Najprościej mówiąc, otwarcie na Światło uaktywnia duchową klarowność, która wykracza poza ograniczenia trzeciej gęstości. Należą do nich uprzedzenia i nienawiść z powodu różnic, działanie w chciwości, osądzanie innych za ich wybory, chowanie urazy lub pragnienie zemsty, bezwzględne parcie do przodu, oszustwa i kłamstwa, kontrolowanie życia innych i odmawianie im wolnej woli, ślepe podążanie za dogmatami lub wydawanie rozkazów, choć instynkt podpowiada, że nie są one oparte na czystych intencjach (w duchu Stwórcy). Ale tak naprawdę, największym ograniczeniem trzeciej gęstości jest strach – właściwie wszystkie te negatywne działania i emocje, o których wspomniałem wcześniej, pochodzą ze strachu.

Logicznym jest myśleć, że poprzez zmianę niektórych z tych negatywnych obszarów, o których wspomniałem, stajecie się otwarci na przyjęcie Światła i wzrastacie duchowo. Pozytywne zmiany z pewnością są postępem, ale nie do stopnia, jakiego się spodziewacie, jeśli nadal czujecie strach o waszą sytuację osobistą lub światową. Duchowy wzrost oznacza uczenie się życia bez lęku, uczenie się pełnego zaufania w niezrównaną moc miłości.

A jeśli chodzi o wykorzystanie Światła w życiu codziennym, Mamo, powiedzmy tu – miłości. W twoim świecie miłość jest bezgraniczna, a jednak nie jest rozpoznawana, choć słowo to jest tak powszechnie używane – można powiedzieć, że jest nadużywane, np.: kocham karczochy, czy, kocham tę piosenkę. Najpierw więc, powiem ci co nie jest miłością.
Jedzenie i rozrywki mogą dać wiele przyjemności, a ja na pewno nie jestem przeciwnikiem przyjemności, które podnoszą na duchu, ale one nie są miłością.
Nie jest też miłością fascynacja fizycznością drugiej osoby, która prowadzi do niepokoju o bezpieczeństwo w związku w dłuższym przedziale czasowym. Miłością nie jest kontrolowanie partnera, użalanie się lub zamartwianie się losem rodziny i przyjaciół, miłością nie jest sukces zawodowy i nie jest nią majątek.
Miłość nie jest uzależniona od sławy, statusu społecznego, bogactwa finansowego lub opinii innych ludzi o tobie. Miłość nie jest krucjatą na rzecz twoich przekonań lub prozelityzmu (nawracania). Miłość nie wymaga zrozumienia mistycznych i duchowych nauk lub karmicznych komponentów doświadczania, albo też continuum, które obejmuje cały czas i przestrzeń jednocześnie lub prawa wszechświata.

Tak więc, czym jest miłość? W najprostszych słowach, miłość jest dzieleniem się Stwórcy sobą ze wszystkimi Jego stworzeniami. Miłość jest siłą uzdrawiania wszechświata. Miłość jest w duszy i potrzebuje tylko twojego uwzględnienia tych wrodzonych odczuć kochania innych i przyjmowania ich miłości do ciebie. Miłość nie ma żadnych ograniczeń, żadnych granic co do objętości.
Miłość objawia się traktowaniem innych z życzliwością, uczciwością, szczerością i współczuciem, niesieniem pomocy potrzebującym. Gdyby można było powiedzieć, że miłość ma składniki, to są nimi niektóre ze składników boskiej ekspresji w działaniu.

Wiedza o tym, że ty i Stwórca i każde inne dzieło Stwórcy są nierozdzielne - jest miłością. Wiedza o tym, że sama Ziemia jest czującym, świadomym życiem i szanowanie wszystkich jej form życia – jest miłością.
Bycie świadomym tego, że nikt nie może znać innych na poziomie duszy i dlatego nie ocenia ich, ale raczej nie toleruje działania postrzeganego jako szkodliwe - jest miłością.

Słuchanie boskości w sobie – jest miłością. Wieść życie, które wzbudza kochanie siebie – to jest miłość. Cieszenie się szczęściem innych – to jest miłość.
Robienie czegoś, co przynosi radość innym – to jest miłość. Przebaczanie sobie i innym – to jest miłość. Dzielenie się z innymi swoimi zasobami ze szczerego serca – to jest miłość. Czynienie dobra nie oczekując niczego w zamian- to jest miłość.

Mieć uczucie spokoju w sercu i umyśle – to jest miłość. Lekki dreszczyk, kiedy widzimy zachód słońca lub słyszymy śpiew ptaków – to jest miłość, a uśmiech to jeden z najprostszych i najbardziej promieniujących sposobów wyrażenia miłości.

W niektórych lub we wszystkich tych przypadkach i wielu innych, z którymi możesz się zetknąć, gdy wiesz instynktownie, że są miłością w działaniu, manifestujesz swoją miłość dla Boga i od Boga.

Mamo, nie sądzę, że powiedziałem ci cokolwiek, co cię zdziwiło. Ale może dobrze jest mieć jakiś punkt odniesienia jako Światło przewodnie w tych czasach, kiedy ciemność może wydawać się przysłaniająca wspaniałe bogactwo miłości w twoim świecie.


**********************


Dziękuję Mamo.

5. Czytanie o duchowości i o sprawach metafizycznego charakteru może być doprawdy fascynujące i podnoszące na duchu, ale nie jest to konieczne dla ewolucji duszy. Podobnie jest z uczestniczeniem w zajęciach lub warsztatach, które dostarczają wejrzenia w arkana. Mając guru lub mentora pomaga wam w zrozumieniu misterium życia, gdy podążacie za oświeceniem oferowanym przez “Mistrzów” – są tu znaki cudzysłowu, ponieważ te niezwykle rozwinięte dusze tak siebie nie nazywają. Duchowy wzrost jest każdego własnym, osobistym doświadczeniem życia z serca – tej siedziby duszy, rdzenia fizycznej żywotności i centrum Jaźni, która przesyła i przyjmuje miłość. Po prostu, BYCIE miłością jest ewolucją duszy.

6. To wysokie wibracje miłości, czy światła rozpoczęły wzbudzać ludzką świadomość ponad siedem dziesięcioleci temu, kiedy odległe, potężne cywilizacje promieniowały te, ratujące życie energie na waszą ojczystą planetę. To ta coraz większa intensywność światła na Ziemi podniosła zbiorową świadomość jej mieszkańców i doprowadziła ją i do tego momentu ścieżki Wzniesienia.

7. Na tej stacji w kontinuum możemy obserwować jednocześnie to, co nazywacie przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Tak jak można oglądać różne elementy na monitorach waszych komputerów jednocześnie, to my możemy zobaczyć, jak 70-kilka lat temu Ziemia była pozbawiona światła, i jak rozpoczęła swoją podróż z głębokiej trzeciej gęstości, a także wszystkie jej progresywne kroki w kierunku dzisiejszego blasku u progu Złotego Wieku

8. Nigdy dotąd w tym wszechświecie żaden inny świat nie wzrósł z głęboko zakorzenionej ciemności z taką prędkością lub miał taką monumentalną pomoc od niezliczonych źródeł Światła. Nigdy wcześniej tak wiele wysoko rozwiniętych dusz nie przybyło z innych cywilizacji, aby uczestniczyć w tym duchowym odrodzeniu świata. Tworzycie uniwersalną historię!

9. Teraz więc, zejdźmy z powrotem na Ziemię, że tak powiem. Pochwalamy was za cierpliwość w tym, co można nazwać “dziecięcymi krokami” jeśli chodzi o kończenie zamętu, przemocy i ekonomicznej niedoli, które dotknęły miliardy istnień ludzkich. Cenzura wciąż istnieje w mediach głównego nurtu do tego stopnia, że jeśli wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktów i przezwyciężania trudów są transmitowane, reportaż jest minimalny w porównaniu do prezentacji o morderstwach, na przykład, albo o skandalach celebrytów, albo o politycznych przemowach i bardzo wiele z tego, co się dzieje nadal jest potajemne.

10. Jednak poprzez przemyślenie tego, co jest ogłaszane, można zobaczyć postęp sił Światła nawet bez większego publicznego demaskowania osób, które popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości, korupcje lub kradzieże na niewyobrażalną skalę. Usuwanie ich z wpływowych stanowisk trwa wraz ze skrupulatnym dochodzeniem i przesłuchaniami licznych innych osób w wielu krajach. Dowody w tych wszystkich przypadkach muszą być niepodważalne i pracownicy Światła w waszych systemach sprawiedliwości i prawnych pracują całymi dobami, aby przyspieszyć aresztowania, procesy i wyroki. Każda procedura musi być zgodna z waszymi krajowymi i międzynarodowymi prawami, gdzie koła mają tendencję obracać się powoli, w przeciwnym razie byłby chaos i anarchia.

11. Wasz świat jest przekształcany przez ewolucję, nie rewolucję. Rezultatem rewolucji była zmiana warty, gdzie korzystała względnie mała garstka osób, ale ponieważ wszechobecna ciemność pozostała, kontrolowanie ludzi było kontynuowane przez grupę, która przejęła ster władzy. To co dzieje się teraz nie tylko pociągnie ciemnych do odpowiedzialności za ich czyny, ale również zagwarantuje, że żadne inne z takich intencji globalnej dominacji nie będą mogły pokierować kursem przeznaczenia waszego świata.

12. Większość ludności nie ma nawet odrobiny świadomości na temat gigantycznych kroków w zbiorowej świadomości, które ostatecznie doprowadziły do trwających dyskusji pomiędzy niektórymi z waszych przywódców i przedstawicielami innych cywilizacji. Większość ludzi nie wie, że technologia na statkach kosmicznych wokół waszej planety powoduje, że szeroko niszczycielska broń ma awarie; niweluje skutki geofizycznych wydarzeń i zmniejsza toksyczność we wszystkich rodzajach zanieczyszczeń, w tym elementy radioaktywne pochodzące z wybuchów jądrowych i szkodliwe substancje smug chemicznych.

13. Większość ludzi na Ziemi nie wie, że są przeprowadzane staranne plany dla niektórych załóg do lądowania i dla ich oficjalnego przywitania, albo że ci “obcy” przywiozą technologie pomocne w oczyszczeniu planety. Większość ludzi będzie zaszokowana, gdy dowiedzą się, że członkowie innych cywilizacji żyją pośród was i niektórzy z nich udaremniają próby Iluminatów w odzyskaniu władzy poprzez stwarzanie nowych, bojowych frontów.

14. Większość ludzi nie wie, że Ziemia prawie wyszła z trzeciej gęstości, lub że prawo fizyki regulujące życie w tym wszechświecie ustanowiło, że nic z niską częstotliwością ciemności nie może wejść do wysokich wibracji czwartej gęstości. Obejmuje to fizyczne ciała, działania, plany, dogmaty, prawa, zwyczaje, rytuały - wszystko co jest opracowane z ciemnym zamiarem do kontrolowania ludności; wszystko co jest szkodliwe dla ciała, umysłu i duchai wszystko co przez tysiące lat trzymało wasz świat pogrążony w trzeciej gęstości zakończy się ciągu kilku następnych miesięcy.
15.Wiecie o tym wszystkim przez jakiś czas i dlatego honorujemy was za cierpliwość w oczekiwaniu na niezbity dowód tego, co wam powiedzieliśmy. Oczekiwanie dobiega prawie końca – dramaty pod dostatkiem są tuż za rogiem!

16. Ponieważ w waszym społeczeństwie tylko niewielu posiada wiedzę taką, jak wy, reakcja mas na nadchodzące głębokie prawdy, reformy i zapoznanie z innymi członkami uniwersalnej rodziny będzie powszechnym zamętem, zaprzeczeniem i w różnym stopniu strachem. Wasz uspakajający wpływ będzie bardzo potrzebny, a jak już często mówiliśmy, jesteście nie tylko dobrze przygotowani do radzenia sobie z tym, co nadchodzi, ale też do pomocy tym wszystkim, którzy są skłonni ją zaakceptować. Nie jest konieczna znajomość misji wybranych w waszych kontraktach duszy – gdy sytuacje się zaprezentują, zobaczycie, że wasza duchowa siła, mądrość i doświadczenia z wielu innych wcieleń będą dla was dostępne na wyciągnięcie ręki.

17. Jest to niezwykle budujące, że tylko niewielu pracowników Światła jest już poruszana złowieszczo brzmiącymi informacjami w artykułach internetowych lub wiadomościami od ciemnych istot z poza planety, albo wrogimi raportami w mediach głównego nurtu. Jednak niektórzy pracownicy Światła, tak jak wielu innych ludzi, którzy nimi nie są, nurkują na oślep w strach, aż najnowsza przepowiednia zostanie udowodniona jako bezpodstawna. W poprzednich przekazach umieściliśmy tego rodzaju liczne, zamierzone dezinformacje albo katastroficzne wizje, więc nie będziemy ich powtarzać, lecz zapewniamy, że wszystkie strasznie brzmiące ostatnie sytuacje, jak np. głośniejsze straszenie o Iranie, potencjalne promieniowanie z eksplozji w Japonii i plany terrorystyczne Al Kaidy skończą się na niczym.

18. To jest już poza tym czasem, kiedy strach mógł uzupełniać pokarm dla ciemności dla tych pośród was, którzy karmią się energią strachu, albo mógłby opóźnić podróż ziemską do Wzniesienia. Jednak strach wciąż gra silną rolę w losach pojedynczych osób. Z bezwarunkową miłością, zachęcamy was do rozwijania swoich zdolności rozeznawania i poszukiwania odpowiedzi w sobie. Czy myślicie o tym jako osiąganiu swojego wyższego Ja, boskości, wewnętrznej wiedzy, samego Boga, lub jakkolwiek chcecie nazwać ten “głos”, to jest wasza dusza, w której cala prawda jest znana, komunikująca się z waszą świadomością.

19. A to sprowadza nas z powrotem do miłości – miłości Siebie! Kiedy miłość jest w pełni obecna, strach nie może istnieć. Ale jeśli strach chwilowo pojawia się, poproście o pomoc, aby pozbyć się go ze swojej istoty. Zawsze obecne, kochające ramiona Boga i jego emisariuszy podniosą was delikatnie w kierunku samo-umocnienia, waszego prawa jako bogów i bogiń, którymi zawsze byliście i zawsze będziecie.

20. W ciągu tych ostatnich etapów na ścieżce wznoszenia się, niezliczone istoty świetlne z całego Wszechświata są z wami w duchu i wielu kroczy obok was.

______________________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJ

Suzanne Ward

Strona Internetowa: The Matthew Books
Przetłumaczyły Ewa (1-4) i Krystal (5 – 20) (Transformacja 2012)
Drodzy Czytelnicy,


Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub mailto:info@galacticchannelings.com
Z góry dziękujemy

                                            *************MATTHEW'S TRANSLATIONS

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN
http://mattthewmessages.blogspot.com/- ENGLISH
http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN
http://matthewturkish.blogspot.com/ - TURKISH
http://matthewcroatian/.blogspot.com - CROATIAN/HRVATSKI - NEW 
http://matthewhebrew.blogspot.com - HEBREW/ עברית - NEW
http://matthewslovenian.blogspot.com - SLOVENIAN /Slovenščina - NEW
http://www.matthewingreek.blogspot.com/ - GREEK/ΕΛΛΗΝΙΚΑNEW 


Originals and translations of Galactic Messages available on


http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://despertando.me/

Financial Tyranny by D. Wilcock - click image

Financial Tyranny by D. Wilcock - click image
Financial Tyranny by D. Wilcock - click image